100 ks zdarma

Prvních 100 návštěvníků debaty lídrů, která se koná ve středu 21.09. na Střelnici v Děčíně,  bude mít příležitost ochutnat Podmokelský koláč, upečený dle historické receptury.
Každý region má své kulinářské speciality. Jistě i Děčín. Třeba právě Podmokelský koláč se znovu stane lákadlem trhů i celého města. Zachutná Vám?

podmokelsky-kolac_krajska-debata

 

bez-nazvu

Děčín ZÍSKAL ocenění ! … a hned dvě.

V roce 2016 obdržel Děčín Hlavní cenu oborné poroty i hlavní cenu veřejnosti OTEVŘENO

Zkrácený text nominace DF:

Město Děčín dlouhodobě prosazuje otevřenost, na webu je rozklikávací rozpočet, videozáznamy ze zastupitelstva (i on-line) včetně podkladů, zápisy z výborů a komisí, otevřená data. Má mobilní aplikaci a komunikuje na sociálních sítích. Významným činem byla participace při plánování dálničního přivaděče, což se pro komplikovanou situaci nedařilo desítky let. Město vytvořilo s Děčínským fórem občanských spolků, sousedním městem Jílové, hygienickou stanicí, autodopravci, Agenturou ochrany přírody a Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín pracovní skupinu. Studie proveditelnosti porovnala varianty, zveřejnila se a použila pro stanovisko města jak pro svůj, tak i pro krajský územní plán.  Byla i přílohou závěrečného vyjádření kraje k EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice.
I další prvky odpovídají velké otevřenosti: program otevřených dat je v ČR mezi městy jeden z nejširších, Zpravodaj publikuje názory i opozice, před volbami dal všem stranám stejný prostor, radnice umožňuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejích délky vystupovat na schůzi zastupitelstva.

Celý text nominace včetně příkladů

Statutární město Děčín je dlouhodobě republikovým leaderem otevřenosti a transparentnosti radnice směrem k veřejnosti. Pro zástupce občanské společnosti je těžké najít oblast na zlepšení.  Radnice reaguje na požadavky občanů na změny k lepšímu. Například pravidelně zveřejňuje veškeré materiály k jednání zastupitelstva, včetně důvodových zpráv s vyjádřením jednotlivých odborů.  Také na žádost občanů před volbami v roce 2014 ve Zpravodaji města nechala všem kandidujícím stranám stejný prostor pro svoji prezentaci.

Nejcennější ale je, že pro otevřenost radnice panuje shoda napříč celým politickým spektrem, a tato otevřenost je realizována dlouhodobě, a také pod různým politickým vedením.

 • Rozklikávací rozpočet: zde

 • Přímý přenos – videozáznam z jednání zastupitelstva: zde

 • Veškeré materiály k jednání zastupitelstva, včetně důvodových zpráv a vyjádření odborů: zde

 • Veškeré zápisy z rad a komisí jsou přístupné na internetu: zde

 • Problém report – aplikace zaznamenávající problémy přímo do mapy (obdobně Zmapuj To) zde

 • Zavedení služby Utility Report, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí: zde

 • Komunikace úřadu s veřejností prostřednictvím neformálních dotazů na webu města: zde

 • Komunikace úřadu na Facebooku: zde

 • Zpřístupnění otevřených dat: zde a zde

 • Mobilní aplikace „magistrát do kapsy“: zde

 • Ačkoliv se z různých důvodů uvažovalo o omezení diskuze na zastupitelstvu, tak radnice i nadále umožňuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejích délky vystupovat na schůzi zastupitelstva např.: zde

 • Zpravodaj města dal před volbami všem politickým stranám stejný prostor: zde

 • dobrovolné zveřejňování zakázek včetně smluv: zde

Co je však zcela unikátní v celé ČR, je hledání konsenzu ohledně novostavby tranzitní silnice. Musíme předeslat, že město Děčín leží cca 20 km od dálnice D8, kdy spojnici k dálnici tvoří silnice první třídy I/13. Ta vede zastavěným územím obce Libouchec a města Jílového. Stát se snaží nalézt trasu novostavby této silnice, ale vzhledem ke geologii, geografii a několika chráněným územím, je to velmi složité. Nedaří se to desítky let. Naposledy vyhledání trasy skončilo nezdarem v roce 2008, kdy Ministerstvo životního prostředí ČR vyhodnotilo návrhy Ředitelství silnic a dálnic jako nepřijatelné vyhodnocení EIA_2008

Následně ŘSD přišlo s „revolučním“ nápadem vést tranzitní silnici (dálniční přivaděč) středem města, přímo pod dominantní skálou tzv. Pastýřskou stěnou (na jejím vrcholu je ZOO, vyhlídková restaurace a po povrchu skály dnes vede nejoblíbenější „via ferrata“ v ČR). Tento skalní masiv se zdvihá nad Labem, přímo naproti zámku. V té době politická reprezentace, zoufalá z předchozích marných pokusů, zadala tuto variantu k zapracování do územního plánu: odkaz

Vést tranzitní silnici středem města, či dokonce obytnými čtvrtěmi, se ale nesetkalo s pochopením obyvatel. Proti tomuto postupu se zvedla výrazná vlna odporu.  Jako odezvu vytvořila radnice pracovní skupinu spolu s občanskými spolky, sdruženými do tzv. Děčínského fóra odkaz_web a odkaz_fcb, sousedním městem Jílové, Krajskou hygienickou stanicí, zástupci regionálních autodopravců, Agenturou ochrany přírody a krajiny a Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín (HSRD).  A právě prostřednictvím HSRD pak byla zadána studie proveditelnosti s porovnáním různých navrhovaných variant vedení silnice odkaz. Na tuto studii přispěla obě jmenovaná města i Krajský úřad Ústeckého kraje, občané i podnikatelé. Studie byla následně vypracována renomovanou společností a celá pak byla také zveřejněna odkaz. Za velkého zájmu obyvatel města proběhla následně veřejná prezentace této studie, viz projednání. Studie byla podkladem ke  stanovisku města k přeložce silnice, jak pro svůj územní plán, tak pro krajský územní plán (tzv. ZUR).  Uvedená studie byla i přílohou závěrečného vyjádření KÚÚK v procesu EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice EIA_2015.

Takto otevřený přístup vedení města směrem k jeho obyvatelům rozhodně není obvyklý, a proto navrhujeme udělit Statutárnímu městu Děčín ocenění OTEVŘENO za dlouhodobě vstřícný přístup k otevřenosti radnice a příkladné zřízení a vedení pracovní skupiny k nalezení nejvhodnějšího trasování novostavby tranzitní silnice.

Nominovat Děčín je jednoduché. Stačí pár kliknutí, nic víc.

Na stránkách http://oz.otevrenaspolecnost.cz/soutezici zaškrtněte položku Děčín_č._34 a objeden oddíl pak zaškrtněte položku Děčín č. 21. Po srolování úplně dolů pak vyplňte svoji mailovou adresu.
Následně pak ve své mailové schránce potvrďte kliknutím kontrolní odkaz, který Vám bude doručen. Nominace za veřejnost je hotová. DĚKUJEME