Krajský úřad poskytne raději osobní údaje všech svých zaměstnanců, než informace k efektivitě

Krajský úřad ÚK na jaře roku 2018 nechal vypracovat posouzení své efektivity externí firmou (smlouva zde). Daňové poplatníky posuzování vyšlo na více než 2,2 mil. Kč.  Ačkoliv tuto zprávu, tedy personální udit má úřad již od září 2018 k dispozici, doposud ji nezveřejnil. A jejímu zveřejnění brání.

Audit totiž nedopadl dobře. Dle kusých zpráv z tisku audit kritizuje kraj třeba za nefunkční strategické řízení, neefektivní vnitřní správu, nevyužívání informačních technologií či nevytíženost zaměstnanců. Krajský úřad byl srovnáván s několika dalšími, všechny úřady však dopadly lépe. Šlo o Moravskoslezský,  Jihomoravský kraj a kraj Vysočina (viz. MF Dnes)

Personální audit ani po dvou letech nebyl opozičním, ale ani všem koaličním politikům doposud poskytnut. My za veřejnost se pokoušíme o zpřístupnění auditu již půl roku pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím, ale bezvýsledně.  Funguje to tak, že kraj přístup ke zprávě zamítne, Ministerstvo vnitra pak zamítnutí zruší s tím, že argumenty pro zamítnutí jsou liché. Ale kraj znovu žádost zamítne a znovu se stejnými argumenty. Takto stále dokola, několikrát za sebou. KÚÚK dokonce přes opakované výzvy neposkytne audit ani Ministerstvu vnitra k posouzení. Strach ze zveřejnění je opravdu asi velký.

Aby Krajský úřad ÚK podpořil svou argumentaci, nechal ke zveřejnění auditu vyjádřit všechny své zaměstnance. Otázkou je, zda vůbec audit zaměstnanci četli a zda tedy vědí k čemu se vyjadřovali, ale přesto někteří byli pro zveřejnění, většina proti. Tímto vyjádřením se zaměstnanci kraje stali účastníky řízení a do spisu byla založena jejich osobní data včetně jejich adres trvalého bydliště a data narození. / Pokud tedy chcete znám data všech 500 úředníků, požádejte si také o audit. Pro Krajský úřad je asi důležitější tajit informace ke své efektivitě, nefunkčnosti procesů, než diskrétnost k zaměstnancům ukázka účastníků řízení zde /námi anonymizováno/.

Snad nové vedení vzešlé z voleb, ať bude jakékoliv („staré či nové“) najde odvahu k vykročení z úpadku. Kraj jako celek se propadá v naprosté většině kritérií. Přiznání limitů a otevřenost úřadu jako takového může být dobrý začátek. Ať se daří!  Dobrý výběr všem. A nezapomeňte jít k volbám 2. nebo 3 října 2020.