Průtah nebo obchvat ? – shání se donátor studie

11.07.2014 zadalo Ředitelství silnic a dálnic vypracování Dokumentace EIA (posouzení vlivu na ŽP) k variantě „tranzit centrem – Pastýřská“ a jako referenční „Chrochvická 2012“.

Vznikla iniciativa, která chce přesvědčit ŘSD, potažmo Ministerstvo dopravy, že Děčín stojí za to, aby měl tranzitní dopravu řešenou obchvatem, nikoli průtahem městem. K tomuto nechává vypracovat studii proveditelnosti.

Na tuto studii daroval Krasný úřad ÚK částku 200 tis. Kč, zastupitelé města Děčín 100 tisíc Kč, Hospodářská a sociální rada okresu Děčín 50 tisíc Kč, zastupitelé města Jílového 40 tisíc Kč a shání se další přispěvovatelé. Zároveň je vybírána firma, která posudek zhotoví.

 

dopis donátorům-1dopis donátorům-2

Posted in Nezařazené