Únorové zastupitelstvo 2014:

05:05 – prodej Maxičky
06:30 – zveřejňování materiálů do zastupitelstva
19:07 – 50 změn do připravovaného územního plánu
24:05 – dotace pro kulturu
26:17 – dotace pro kulturní aktivity Střelnice 500.000,-Kč
38:05 – dotace sportovním klubům
39:06 – zajištění pohotovostní služby Krajská zdravotní
39:45 – problematika Švýcarských popovodňových dotací 2002
01:01 – dotace pedagogickému centru Ústí nad Labem
1:02:10 – prodej pozemků
1:11:15 – zpráva o jednání rady města pan Pelant
1:14:00 – zpráva o činnosti materiálu pan Zajíček
1:20:50 – Strategie města 2014-2020 (bodování bude v březnu)
1:28:45 – diskuze paní Vacková (hokej, Centropol, kalendář, květináče, koncepce sportu)

Video: Bez názvu-1

Posted in Nezařazené

Varianty přivaděče:

Materiály k jednání:

Varianta průtahová „C“:

Varianta obchvatová „zelená“:

Varianta využití mezinárodní „E442“:

  1. Vilsnická spojka:  leták_ŘSD   Průvodní_zpráva   mapa_od_Ústí_00–0,5km    mapa_od_Ústí_0,5–1,3km  mapa_od_Ústí_1,3–1,88km
    – osazení značek:a) 1url.cz/ctSZK b) 1url.cz/ItSZr c) 1url.cz/wtSZu
  2. Kladrubská spojka:  leták_ŘSD
  3. mapa: mapa_trasy_E442
  4. studie 2+1 (str.44 zmíněna E442) studie_SUDOP_Praha    novinový_článek

Závěr jednání:

Přechod na nový WEB

Vítejte na novém WEBu Děčínského fóra. Prostřednictvím tohoto WEBu bude pro nás snažší informovat všechny obyvatele zajímající se o otázku dálničního přivaděče z Děčína k dálnici D8.

S pozdravem admin.

Posted in Nezařazené