Přivaděč a celostátní územní plán v r. 2021

Pokud se někdo zeptá, jak to vypadá s přivaděčem, lze velmi těžko dát jednoduchou odpověď. Neboť tato stavba prochází různými procesy zvažování. Každý z těchto procesů má své zákonitosti.

V tuto chvíli je asi nejdůležitější připravovaný geologický posudek, který byl zadán ŘSD k procesu EIA za částku cca  23 mil.  Posudek má být vytvořen po zhodnocení četných vrtů k variantě Pastýřské, Chrochvické i Zelené.  (Doposud nebyl zpracován. – podrobněji jsme psali zde a mfDnes)

Další projednávání přivaděče probíhá i v procesu územního plánování. A to ve všech třech stupních.  V městském, krajském i celostátním.  Celostátní územní plánování se  nazývá „Politika územního rozvoje ČR“ a zrovna nyní probíhá její čtvrtá aktualizace. Připomínkovat lze ji lze do 15. února 2021  zde

A jaké změny se připravují?

  • silnice (přivaděč) není již označována jako kapacitní
  • přibyla podmínka „Minimalizování zásahů do CHKO Labské pískovce a CHKO České Středohoří.

a zároveň se propisuje i v rozvojové ose Ústí nad Labem – Děčín