Pirátská strana

Kandidáti: 

piráti

 • program:

  Nechceme si hrát na spasitele, chceme zlepšit život v Děčíně

  Piráti vstupují na Děčínskou politickou scénu letos poprvé. Přicházíme načerpat zkušenosti a také přispět svojí trochou do mlýna, protože se nám opravdu nelíbí, kam toto město směřuje. Nelíbí se nám propastný rozdíl mezi oficiální propagandou současného vedení města a mezi skutečnou situací, kterou vidíme v ulicích našeho města.

  Pirátské desatero jako nadějný lék pro Děčín

  Nechceme řešit vše. Nemáme na to kapacity ani odborníky, abychom si troufli například na reformy zdravotnictví či sociální oblasti. Chceme řešit jen to, v čem si věříme, a co považujeme za opravdu podstatné. To jsme shrnuli do pirátského desatera, které tvoří náš volební program. Na jiných oblastech, které jsme nezahrnuli do svého programu, jsme připraveni spolupracovat s odborníky dalších kandidujících stran.

  Nabízíme odvážné alternativy, jsme Piráti.

  Uvědomujeme si, že rozumná a vyvážená řešení musejí vzejít z návrhů kompetentních lidí a veřejné diskuse. Politici tady nejsou od toho, aby svévolně rozhodovali podle svých osobních zájmů a pocitů, ale od toho, aby vytvářeli prostor pro správné rozhodování, čímž je míněna odbornost, praktická zkušenost, transparentnost, ekonomická udržitelnost a především obecný zájem města. Je na voličích, jestli naše odvážné vize podpoří.

 

 • fcb: zde
 • web: zde a zde
 • transparentní účet: zde a zde
 • volební číslo: 1
Posted in Nezařazené

ODS a PSZ

Kandidáti:

ODS a PSZ

 • program:

Ekonomika:   Udržení finančně zdravého rozpočtu města tedy rozpočtu vyrovnaného. Účelné čerpání evropských fondů v rámci programovacího období 2014-2020,zejména na veřejně prospěšné a dlouhodobě udržitelné projekty. Zprůhlednit finance: město bude zveřejňovat smlouvy, zveřejňovat výdaje na dodávky zboží a služeb  v souladu se současným trendem a v zájmu posílení transparentnosti nakládání s penězi z rozpočtu města. Vyhlašovat soutěže na využití veřejného prostoru, architektonické soutěže na úpravu veřejných prostor,budov a pozemků.

Bezpečnost:   Podpoříme navýšení počtu příslušníků městské policie. Nadále rozvíjet městský monitorovací kamerový systém při respektování soukromí obyvatel. Prohlubovat spolupráci mezi městskou a státní policií. Nadále systematicky pokračovat v programu prevence kriminality. Převažující činností městské policie nesmí být vybírání pokut, ale prevence. Důsledná kontrola hygienických, požárních a dalších předpisů v domech pronajímaných obchodníky s nájmy na úkor peněz daňových poplatníků. Tlak na ústřední orgány státní správy k zrušení dávek na bydlení. Preferujeme návrat k původní dobrovolné veřejné službě  -po odpracování určitého množství za měsíc (30 hod.) přídavek k sociálním dávkám – tlak na vládu. Podpoříme zvýšení výdajů na prevenci proti užívání drog zejména na základních školách a v jejich okolí.

Životní prostředí:  Nadále zlepšovat stav ovzduší, zefektivnit MHD, zvýšit podíl cyklistiky ve městě – obslužnost úřadů, škol a dalších důležitých míst ve městě cyklisty.Zajištění výstavby podzemních kontejnerů na separovaný odpad a komunální odpad,aby zejména z center zmizely nevzhledné a hyzdící popelnice. Podpoříme případné snížení poplatku za svoz komunálního odpadu a rozšíření nádob na likvidaci bioodpadu na celém území města. Zlepšovat a zintenzivnit úklid a údržbu městské zeleně.

Doprava a cyklistika:   Budeme i nadále usilovat o stavbu dálničního přivaděče resp. přeložky silnice I/13 na levém břehu Labe navazující na tzv. Vilsnickou spojku (viz. uvažované varianty při respektování závěrů z jednání s Děčínským forem) a na pravém břehu Labe uvažovanou trasou směr Manušice, které doporučí odborníci. Stop variantě tunelem pod Pastýřskou stěnou. Stejně tak budeme i nadále usilovat o realizaci plavebního stupně na Labi v Děčíně. Zajistíme opravu poškozených silnic ve městě intenzivním vyjednáváním s jejich správci. Budeme pokračovat v budování cyklostezek  propojující jednotlivé části města i jednotlivé úřady, kulturní místa, … a cyklistické infrastruktury jakou jsou stojany kol, apod.  Děčín musí být průjezdný i při vyšší hladině Labe a jeho přítoků, proto budeme nadále podporovat protipovodňová opatření chránící klíčová místa, která povodeň pravidelně ničí. Naší prioritou je zvýšení protipovodňových zábran na levém břehu Labe (ochrana sportovišť) ze stávajících Q-20 na Q-50.

Zdraví:   Chceme město, ve kterém bude radost žít. Vytvoříme pro vás ve spolupráci řadu nových příležitostí k zábavě a aktivnímu odpočinku. Každý z Vás by měl mít v blízkosti svého domu místo, kde odpočívat. Proto plánujeme další stavby hřišť pro kolektivní sporty, renovaci městských parků,  výsadbu zeleně a nově stezky v městských lesích pro horská kola. Budeme pokračovat v podpoře všech zdravotnických zařízení ve městě včetně nemocnice. V případě,že by současný majitel nemocnice její provoz omezoval, jsme připraveni jednat o jejím získání do vlastnictví města.

 Školství:   Pokračovat v opravách budov a modernizaci ZŠ a MŠ, v modernizaci školních a dětských hřišť včetně jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Vytvoříme síť správců školních hřišť,kteří v koordinaci s řediteli ZŠ budou zajišťovat bezpečnost,organizaci a údržbu. Prioritou pak budou sídlištní školy – Boletice, Březiny,  Bynov a Želenice. Podpoříme projekty zaměřené na volný čas dětí. Chceme, aby si mladí lidé mohli vybírat ze široké nabídky perspektivních studijních oborů. Chceme rozšíření vysokého školství v Děčíně včetně inženýrského resp. magisterského studia na ČVUT v našem městě. Budeme podporovat zařazení vědy a výzkumu pro zdejší pracoviště ČVUT.

Kultura:   Zpestříme dění ve městě dalšími kulturními akcemi. Proč se omezovat pouze na městské slavnosti? Podpora kulturním zařízením města včele s městským divadle. Nadále podporovat dobrovolné spolky. Ve spolupráci rozšíříme spektrum možností používat a vyžívat vstupenku Děčín včetně informačních mobilních aplikací.Podpoříme obnovu bývalého „Kina Bažantnice“ v prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí (koncerty,atd.).

Sport:  Rozvíjet volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Ve spolupráci zajistíme výstavbu nové  sportovní haly pro florbal, korfbal,volejbal a další sportovní odvětví. Podporovat a udržet stávající soutěže pro basketbal, box, kopanou a hokej i výši dotací ostatním sportům. Opět budeme podporovat i méně tradiční aktivity, jako například návrat k závodům horských kol na Pastýřské stěně. Trvalá  finanční podpora žákovskému resp. mládežnickému sportu.

Sociální oblast:    Ze zakoupené budovy v Křešicích vytvoříme Azylový dům (přibývá potřebných).Jsme proti prodeji bývalého rekreačního areálu na Maxičkách. Dané zařízení včetně nádherného okolí se přímo nabízí pro revitalizaci a pro realizaci smysluplného projektu ve spolupráci veřejného a soukromého subjektu s cílem nabídnout tento co nejširší veřejnosti. Jsme připraveni opět nabídnout držitelům zlaté plakety MUDr. J. Jánského a občanům starším 70 let využití dopravy MHD za minimální náklady. Vytváření podmínek pro důstojné stáří našich seniorů považujeme za samozřejmé. Budeme podporovat vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku a dalších vzdělávacích aktivit.

Cestovní ruch:    Potenciál města v této oblasti je velký a je ho potřeba začít ještě více využívat. Železnice, silnice, ale především vodní cesta Labe nabízí celou škálu záměrů pro samotnou turistiku, podnikání a především rekreaci. Podpora aktivit především místních podnikatelů by měla být pro příští 4 roky jednou z hlavních priorit včetně obnovy a údržby turistických cest a zařízení v obecních lesích (Kvádrberk a Pastýřák).

 Spolupráce s podnikateli  a zaměstnavateli:   Město nemá podnikat, ale má vytvářet podmínky pro podnikání. Město svým jednáním nesmí překážet v tom nejlepším slova smyslu a naopak musí být připraveno pomáhat při prosazování rozumných podnikatelských záměrů, jejichž cílem je obstát na trhu v nelehké konkurenci. Podpoříme snížení místních poplatků za různé činnosti při záborech veřejného prostranství.Budeme nadále spolupracovat s podnikateli  a zájmovými skupinami jako je např. Hospodářská komora či Hospodářská a sociální rada.

 Transparentní řízení města a otevřený Magistrát:   Vedle on-line přenosů z veřejného zasedání zastupitelstva města, které jsme prosadili již v březnu roku 2007 chceme opět realizovat on-line přenosy z jednání samotné Rady města. Zveřejňování obsahu projednávaných materiálu v rozsahu minimálně důvodové zprávy (při respektování zákona o osobních údajích) je pro nás samozřejmostí stejně jako spolupráce s neziskovými organizacemi. Chceme společné nákupy energií (elektřina,plyn) se zapojením občanů města (některé obce to již realizují a občané získávají velké slevy).Elektronické zadávání většiny veřejných zakázek. Udělování městských zakázek se musí stát ještě více veřejnou záležitostí. Celý proces i nadále bude možné sledovat na internetu, od vyhlášení tendru až po výběr dodavatele. Dostatek finančních prostředků do zanedbané údržby obecní infrastruktury. Územní plánování založené na rozumném a průhledném rozhodování pomocí veřejných soutěží o tom, kde a jak město v budoucnu rozvíjet. Poskytovat relevantní informace podnikatelům a dalším zájemcům o možnostech čerpání dotačních prostředků a zdarma poskytovat pomoc při získání financí z evropských fondů na jejich záměry v rámci programovacího období 2014 +. I nadále chceme pracovat s podněty a návrhy občanů získaných na pravidelných setkáních občanů s představiteli vedení města.

 

 • fcb: zde
 • web: zde
 • transparentní účet: nezveřejněn
 • volební číslo: 2
Posted in Nezařazené

Severočeši

Kandidáti:

Severočeši

 • program:

  Vážení spoluobčané,Rádi bychom Vás informovali, že politické hnutí Severočeši Děčín se bude ucházet o podporu občanů již pro druhé volební období.Navázáním na minulé volební období chceme pokračovat v úspěšné činnosti Severočechů.cz na poli regionální politiky v našem městě, kdy díky zastupitelům města pánům Zamykalovi a Poskočilovi, bylo hnutí Severočeši.cz významnou a viditelnou opozicí. Chceme se stát v Děčíně protiváhou velkým stranám, které vládnou monokraticky, i malým novým politickým seskupením, které se zapojují velmi nenápadně.Jak již bylo zmíněno, naší ambicí je regionální politika a problémy s ní spojené, naší ambicí je především občan a jeho spokojenost a to vše dokážeme pouze s aktivními spolupracovníky. V našem volebním programu budeme prezentovat pouze body, kterým opravdu rozumíme. Nechceme pouze plýtvat řečmi, nebo vršit demagogické floskule, ale náš citlivý program plnit tak, jak ho v následujících měsících budeme představovat.V naší politické kultuře je zvykem stavět osobní výhody před zájmy občanů a my, děčínští Severočeši víme, že většina občanů se již smířila s tímto faktem, rezignovala na skutečnost, že se může ještě něco vůbec zlepšit a bere tuto realitu“ tzv.malé domů za samozřejmost. Žijeme v demokratickém státě, kde veškerou moc musí držet v rukou občané a jejich vůle musí být prosazována prostřednictvím jimi volených zástupců. Toto si stále mnozí z nás neuvědomují a jsou přesvědčeni o tom, že vše je rozděleno, připraveno již před volbami. Není tomu tak, seskupení, hnutí Severočeši.cz. přesvědčili v minulém volebním období o svých kvalitách a byli opozicí se vším všudy, to znamená opozicí tvrdě hájící zájmy občanů.

  Jedině díky Vašemu hlasu, osobní zainteresovanosti, osobnímu poznání některých našich kandidátů, to bude právě Váš hlas, kterým rozhodnete o budoucnosti našeho města.

  Naším cílem je:
  – zrušení poplatku za svoz odpadů, ovšem až po snížení
  současného dluhu 21mil.
  – vyčištit město od psích výkalů s návazností na finanční postihy v
  rámci místní vyhlášky
  – podporovat vznik nových nájemních bytů
  – zasadit se o vybudování nových parkovacích míst ve městě a
  na sídlištích
  – městské zakázky prioritně místním podnikatelům, žinostníkům,
  aktivně informovat místní podnikatele o nabízených veřejných
  zakázkách
  – řešit krizovou situaci v oblasti mateřských škol a podporovat
  alternativní vzdělávací metody
  – podporovat více volnočasových aktivit pro mládež
  – podpořit a tím i definovat sporty na té nejvyšší úrovni a na
  základě vytvořených pravidel přerozdělovat peníze do
  děčínských sportovních klubů
  – maximálně se zasadit o výstavbu velkých investičních celků,
  kterými jsou např.výstavba přivaděče k dálnici D8 ve velmi úzké
  spolupráci s jediným aktivním seskupením, s Děčínským
  Fórem, tzv. zelenou variantou
  – vrátit děčínské nemocnici punc kvalitní péče a vrátit do
  nemocnice lékařské i sesterské odborníky
  – provést audit veřejné správy i za cenu odchodů některých
  úředníku z magistrátu
  – velmi důsledně dbát na dodržování městských vyhlášek s
  následnými postihy

  (poznámka DF: rádi spolupracujeme se všemi, za pochvalu děkujeme, snad se dobré dílo podaří)

 • fcb: zde
 • web: není
 • transparentní účet: nezveřejněn
 • volební číslo: 3
Posted in Nezařazené

Volba pro město

Kandidáti: 

vpm

 •  program:

Splnili jsme:

1. Omezili jsme hazard ve městě  Vyhláškou jsme výrazně omezili počet výherních hracích automatů v našem městě. Nyní jsou povoleny maximálně 4 přístroje na provozovnu a je omezena jejich doba provozu od 12.00 do 22.00 hodin. Místa, kde lze výherní hrací automaty provozovat, schvaluje rada města. Tímto opatřením zaniklo v Děčíně mnoho heren, zlepšila se bezpečnostní situace a městská policie může provádět na povolených místech efektivnější kontrolu pořádku.

2. Otevřeli jsme dvě nové mateřské školy – Řadu posledních let byl po zápisu do mateřských škol zaznamenán značný převis těch, kteří nebyli pro velký zájem přijati. Během tohoto volebního období jsme proto zřídili a otevřeli dvě mateřské školy, a to v ulici Thunská a Březová. Jejich celková kapacita je 84 míst, což v této chvíli v podstatě zcela řeší umístění našich dětí v mateřských školách.

3. Vysadili jsme ve městě 2 500 stromů a keřů – V rámci zastavěné plochy města jsme vysadili novou zeleň. Nejvíce vysazených dřevin je na ulici Teplická – Bynov. Jedná se o 58 stromů a 1670 keřů. Dalšími vybranými lokalitami jsou ulice Kamenická, Myslbekova, Prokopa Holého a Teplická – centrum. Celkem se jedná o 2 531 ks, z toho je 135 ks stromů a 2 396 ks keřů.

4. Zvládli jsme evropské dotace čistě a bez sankcí

Období 2010 – 2014 bylo ve znamení evropských dotací na projekty Integrovaného plánu rozvoje města. Vznikly nové stavby, jako je knihovna, sportoviště u škol či plavecký bazén. Byly modernizovány učebny, opravilo se jižní křídlo zámku a zámecké zahrady. Celkové náklady činily 512 milionů a z dotací se podařilo získat 487 mil. Odpovědnost za uvedené akce měl Ing. Valdemar Grešík jako manažer IPRM (Integrovaný plán rozvoje města). Město nebylo zatíženo žádnými sankcemi.

Z dotovaných projektů probíhá v současné době rekonstrukce domova pro seniory, připravuje se např. revitalizace prostoru před Billou na Tyršově ulici a úprava okolí zámecké sýpky a zámeckého nádvoří.

5. Zprůhlednili jsme veřejné zakázky

 Už žádné neprůhledné zakázky zadávané bez výběrového řízení vybraným firmám!  V současnosti soutěžíme zakázky nad 50 tis. Kč v otevřeném výběrovém řízení. Veškeré informace o uchazečích, cenách a vybraných firmách můžete kdykoliv zjistit na stránkách magistrátu – https://zakazky.mmdecin.cz/.

6. Opravujeme domov pro seniory – Přestože předchozí garnitura nenašla způsob, jak zapojit opravu Domova pro seniory do rozvojových plánů města, nám se podařilo najít možnosti, jak tyto zdroje čerpat. Roky připravovaný záměr právě teď probíhá. Po skončení stavebních prací budou mít senioři k dispozici modernizovanou budovu, která bude důstojným místem pro jejich stáří.

7. Dokončili jsme opravu zámku a obnovili zámecké zahrady – Asi nejvýznamnějším projektem bylo dokončení opravy zámku a zámeckých zahrad. Otevřením zahrad se pro obyvatele Děčína i turisty zpřístupnily dosud neznámé prostory tvořící oázu klidu a odpočinku. Zámek se stal nejnavštěvovanější památkou Ústeckého kraje.

8. Podpořili  jsme rozvoj cestovního ruchu – Děčín posiluje svou roli centra cestovního ruchu kraje, zlepšila se propagace a informovanost návštěvníků, funguje turistický portál www.idecin.cz, nově provozujeme dvě informační centra. Otevřela se nová cyklostezka ve směru na Ústí nad Labem, podpořili jsme cyklokemp, opravu komunikace na Pastýřskou stěnu a novou lezeckou trasu „via ferrata“. Lépe funguje provoz restaurace na Pastýřské stěně i přívoz v Dolním Žlebu. Snažíme se rozvíjet spolupráci s podnikateli v cestovním ruchu.

9. Zahájili jsme revitalizaci Podmokel – Ve spolupráci s Českou komorou architektů jsme se zasadili o vyhlášení architektonické soutěže na obnovu historické části Podmokel. Nyní máme již k dispozici první část projektové dokumentace – studii, která nám ukazuje směr, jakým by se měla obnova Podmokel ubírat. Již v letošním roce pak dojde k celkové rekonstrukci prostoru městského tržiště.

10. Pomohli jsme vytvářet pracovní místa – Město díky naší snaze vytvořilo Středisko městských služeb, které desítkám lidí ročně nabídlo práci při opravách a úklidu města s využitím dotací z EU a od Úřadu práce. Pomohli jsme investiční zóně v areálu Armexu, dále pak Consteliu při směně pozemků, které jsou potřebné pro vznik nové výrobní haly. Byla vytvořena strategie města Děčín na podporu podnikání, která umožňuje lepší kooperaci města při investičních záměrech firem.

A co dál?

1. Opravíme školy v okrajových částech města – Školy panelového typu byly desítky let obvyklým řešením situace na městských sídlištích. Velké prostory, ploché střechy, mnoho oken – to vše je dnes činí těžko udržovatelnými objekty. Chceme postupně za pomoci dotačních titulů zateplit a kompletně zrekonstruovat všechny školy v okrajových částech Děčína. V současné době už se připravují projekty na dvě z nich.

2. Podporujeme město příznivé rodinám – Vytvořili jsme dokument, Koncepci prorodinné politiky města Děčín na období 2014 – 2018, který na základě analýz a spolupráce s řadou subjektů formuluje opatření pro zlepšení rodinného klimatu ve městě. Cílem je udělat všechno pro to, aby se město chovalo co nejlépe k rodinám. Mysleli jsme na všechny fáze jejich vývoje i na oblasti, které můžeme ovlivnit.

3. Zvýšíme bezpečnost ve městě, podpora řešení k jejímu zajištění – Podpoříme projekty k zajištění bezpečnosti, aby se občané cítili ve městě příjemně a bezpečně. Ve spolupráci s Úřadem práce například zapojíme nezaměstnané do kontroly veřejného prostranství, parků, dětských hřišť a tím je opětovně zapojíme do pracovního procesu.

Budeme pokračovat v úspěšných programech – podporou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, asistentů prevence kriminality, mentoringu. Budeme dále omezovat a zakazovat hazard. Cílem je snížení nevhodného chování, které se váže k některým hernám.

4. Posílíme Městskou policii a zvýšíme její profesionalizaci – Posílíme Městskou policii Děčín tak, aby zasáhla na více místech s ohledem na rozlehlost Děčína. Ke zvýšení pocitu bezpečí občanů Děčína pomůže její včasný zásah při problémech a přítomnost na více místech. Udržíme městský monitorovací kamerový systém pro větší bezpečnost občanů při respektu k soukromí.

5. Podpoříme amatérský sport – Děčín je často vnímán jako nesportovní město, většina lidi zná jen basketbalový či hokejový klub. Ano, jsou tu dva sporty, které nás zastupují na profesionální úrovni, nicméně tu máme řadu amatérských sportovních klubů, týmů nebo volnočasových kroužků, které si zaslouží minimálně stejnou pozornost a podporu jako ty profesionální. Chceme využít obrovský potenciál města, stát se skutečným sportovním střediskem pro sportovce i širokou veřejnost. Máme zde spousty krásných hal, hřišť, sportovišť či cyklostezek. Naším cílem je koordinace mezi těmito sportovišti a sportovními kluby. I nadále podporujeme budování cyklostezek, cyklotras a ploch vhodných pro bruslaře a cyklisty v návaznosti na stávající síť.

6. Město bezpečné pro chodce a cyklisty – Bezpečné prostředí je nezbytné pro pěší, cyklistickou i motorovou dopravu. Podpoříme rozvoj vnitroměstských cyklotras, propojujících obytné části Děčína s turistickými cyklostezkami. Budeme pokračovat v opravách chodníků s důrazem na jejich přizpůsobení vozíčkářům, seniorům i rodičům s kočárky. Na kritických místech budeme dopravu korigovat světelnou signalizací, přechody a dalšími bezpečnostními opatřeními.

7. Budeme usilovat o omezení tranzitní dopravy městem – Usilujeme o vymístění tranzitní kamionové dopravy z centra města (= té, která Děčínem pouze projíždí, aby si zkrátila trasu neplacenými úseky) – vedeme intenzivní jednání o dořešení komplexní dopravní situace v návaznosti na dopravní koncepci Ústeckého kraje, budeme hledat zajištění prostředků na výstavbu přivaděčů a odlehčovacích tras – přivaděč k D8 (tzv. zelenou variantou) a Folknářská spojka.

8. Posílíme roli města jako centra cestovního ruchu kraje – Chceme i nadále rozvíjet spolupráci s místními podnikateli při propagaci města a regionu. Budeme rozvíjet informačních systémy turistického portálu, vstupenky Děčín a mobilních informačních aplikací, podpoříme zavedení platebního systému „místní karta“ i s možnostmi využití pro turisty. Podpoříme vznik expozice pro návštěvníky na zadokolesovém remorkéru Beskydy, ve spolupráci se státem se budeme snažit dořešit infrastrukturu břehů v Děčíně pro rekreační a osobní plavbu.

9. Opravíme chodníky a další městský majetek  – V následujícím období se zaměříme na opravy a údržbu městských chodníků, silnic a dalšího městského majetku tak, abychom postupně zlepšili jejich stav a zastavili narůstající vnitřní dluh našeho města. Pravidelnou údržbu majetku chápeme jako způsob předcházení většího poškození.

Zaměříme se na lepší koordinaci oprav prováděných jinými subjekty (plynárny, telekomunikační společnosti atd.) ve městě tak, aby se snížila doba a množství oprav a nedocházelo k opakovanému omezení a obtěžování občanů města.

10. Transparentní radnice Podpoříme zveřejňování veškerých materiálů (vyjma osobních údajů) projednávaných zastupitelstvem města na webu magistrátu.  Naší snahou je zavést interaktivní přístup k rozpočtu města a zveřejňování veškerých smluv, které město uzavírá.

11. Energeticky úsporné město Velkým problémem v dnešní době je spotřeba energií, jejich hospodárné využívání i získávání, a to jak v domácnostech a podnicích, tak i v obcích a městech. Chceme v našem městě revizi na základě auditu veřejného osvětlení a omezit tak světelný smog, budeme podporovat smysluplné odpadové hospodářství včetně kompostování odpadu z veřejné zeleně a bioodpadu z domácností, budeme pokračovat v energetických úsporách veřejných budov ve správě města zlepšením tepelných obálek budov a výměnou výplní a budeme podporovat výměnu starých tepelných zdrojů.

 • fcb: zde

 • web: zde
 • transparentní účet: nezveřejněn
 • volební číslo: 4
Posted in Nezařazené

TOP 09

Kandidáti: 

Top09

 • program:

CHCEME – Děčín příjemný k životu

 1.  Revitalizaci turistických cest a objektů v okolí Děčína (Kvádrberk, Maxičky, Sněžník, Labský kaňon, Chlum).  Zdokonalit síť turistických okruhů městem a okolím, zlepšit informační a marketingové služby.

 2. Rozšiřovat a obnovovat městskou zeleň a komunikace v okrajových částech města.  Pokračovat v revitalizaci Podmokel včetně vytvoření klidové zóny.
 3. Vybudovat veřejná multifunkční hřiště a sportoviště pro všechny generace.

 4. Transparentní podporu zájmových činností občanů a vybudování víceúčelové sportovní haly.

 5. Zhodnotit stav nefunkčních objektů města a hledat možnosti jejich využití nebo likvidace s cílem zlepšit vzhled města. 

CHCEME – Děčín prosperující

 1.  Efektivní správu města a vyrovnaný rozpočet.
 2. Účelnou podporu při čerpání prostředků z dotačních programů pro fyzické osoby, drobné podnikatele i větší firmy s cílem tvorby nových pracovních míst.

 3. Koordinovat spolupráci mezi základními, středními, vysokými školami a rodinami studentů s budoucími zaměstnavateli v perspektivních oborech v regionu.

 4. Jednoznačnou podporu jediné vybrané varianty dálničního přivaděče a koordinaci spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami, včetně občanských iniciativ.

 5. Upřednostňovat více drobných účelových investic před velkými projekty.

CHCEME – Děčín sociálně spravedlivý

 1. Zajistit občanům bezpečí v centru i v okrajových a spádových oblastech města.

 2. Zamezit zneužívání sociálních dávek na komunální úrovni.

 3. Spolupracovat s neziskovým sektorem zvláště v oblasti péče o seniory, handicapované a děti.

 4. Vést dialog s jednotlivými sociálními skupinami občanů s cílem dobře znát jejich potřeby a respektovat je.

 5. Zamezit jakékoli formě zvýhodnění jedné skupiny občanů před druhými skupinami.

 • fcb: zde 

 • web: zde
 • transparentní účet: zde
 • volební číslo: 5
Posted in Nezařazené

Svobodní

Kandidáti: 

svobodní

 • program:Dostaneme-li Vaši důvěru, nikdy nepodpoříme žádný návrh, který by vedl k dalšímu zadlužování děčínských veřejných rozpočtů.Uvědomujeme si, že zde existuje zátěž z minulosti spojená s nutností financovat některá zařízení, která si na svůj provoz sama nevydělají. Svobodní však vycházejí z předpokladu, že prioritně mají být peníze získávané z daní děčínských občanů vynakládány na takové projekty, které budou sloužit ku prospěchu co největšího počtu obyvatel a nikoli jednotlivým zájmovým skupinám. Za takové projekty pokládáme především ty, jež jsou zaměřeny na budování a rekonstruování městské infrastruktury.Prioritou Svobodných je ovšem také nechat co nejvíce peněz v kapsách těch, kteří je vydělávají. Budeme se proto snažit rušit co nejvíce poplatků a daní, které jsou v pravomoci města.

  Další naší prioritou je zvýšení podílu přímé demokracie na rozhodování o městských záležitostech. Budeme prosazovat možnost změnit takové rozhodnutí orgánů města, které bude odmítat převážná část obyvatel – prostřednictvím lidového veta, které se tak dobře osvědčilo např. ve švýcarských městech.

  Hospodaření města

  Město by mělo prostředky získané od daňových poplatníků vynakládat primárně na veřejné statky. Svobodní chápou veřejnými statky:

  • Dopravní komunikace(včetně chodníků) a bezpečnost občanů
  • Zabezpečení domovů pro seniory, základního a středního školství a školek
  • Zabezpečení čistoty a pořádku (komunální odpad)
  • Nemovitosti v majetku města, kterých má ovšem být jen nejnutnější minimum

  Rozpočet města

  Děčín je v současné době velmi zatížen spolufinancováním projektů z fondů EU. Svobodní nikdy nebudou souhlasit s dalším zadlužením města.

  Náklady na obhospodařování dluhu letos dosahují výše prostředků vybraných od občanů na svoz odpadu. Navíc provoz většiny realizovaných projektůvybudovaných za tyto dotace představuje další dlouhodobou zátěž pro městský rozpočet(např. knihovna 14 mil. za rok 2014).

  Svobodní se budou snažit nechat maximum prostředků občanům města tak, aby je sami mohli utratit tam, kde uznají za vhodné. Jen tak je možné omezit rozhodovací pravomoci městských zastupitelů a úředníků a nahradit je rozhodováním jednotlivých lidí. Proto usilujeme o snížení všech možných poplatků a daní, které jsou v pravomoci města.Chystáme se rovněž důkladně prověřit účelnost prostředků vynakládaných na chod veřejné správy.

  Zabezpečení čistoty a pořádku

  Péče o veřejné prostranství je jedním z důležitých úkolů, které by měla správa města zabezpečit.

  Svobodní nikdy nebudou hlasovat pro investiční akce typu „liniová zeleň“, kdy místo opravy chodníků je investováno do květináčů. Navíc každý takovýto projekt znamená další budoucí výdaje z městského rozpočtu (údržba zeleně, zalévání) a tím i závazek do budoucna.

  Do kontroly čistoty města by se měli aktivněji zapojit strážníci městské policie, kteří by měli monitorovat čistotu oblasti, ve které hlídkují a oznamovat problematická místa tak, aby bylo možno zajistit nápravu stavu.

  Bezpečnost

  Zasadíme se, aby městská policie více dohlížela na klid a dodržování slušného soužití, než na dopravní problematiku. Snížením míst s placeným parkováním hodláme snížit potřebu dohlížet na jeho placení a umožnit tak častější přítomnost strážníků v ulicích města.

  Náplní práce strážníků by měla být i přítomnost na úřadech, kde dochází ke konfliktům úředníků s občany, tak, aby úředníci nebyli verbálním útokem nuceni k ústupkům.

  Kultura a sport

  Přestože jsou Svobodní přesvědčeni, že kultura a sport nepatří mezi veřejné statky a město by nemělo na jejich podporu vynakládat prostředky daňových poplatníků, nechtějí přispět k vypjatým situacím a budou se vždy snažit, aby snižování dotací bylo postupné a dopředu avizované. Tak, aby nedošlo ke zbytečné likvidaci nějakého spolku jen proto, že mu nebude dán čas na zajištění si jiného způsobu financování.

  Svobodní nevěří, že omezením či dokonce zrušením dotací do sportu nebo kultury se z občanů Děčína stanou nekulturní nesportovci. Návštěvnost divadla i sportovních akcí dokazuje, že lidé mají o tyto aktivity zájem a rádi si zaplatí za to, co chtějí. Svobodní budou prosazovat snížení dotací tak, aby ušetřené prostředky zůstali občanům – aby si sami rozhodli, jestli si zaplatí divadlo nebo např. basketbalové utkání.

  Do doby než bude možné dotace zrušit, budou Svobodní při rozdělování peněžních prostředků mezi žadatele (soukromé i obcí zřizované organizace) prosazovat rovný přístup na základě volby samotných občanů. Lze to provést například formou voucherů (poukázek) udělovaných občanům. Podle získaných voucherů budou poté peníze občanů poskytnuty žadatelům. Tímto způsobem bude více záležet na schopnostech organizací a jejich vedení poskytnout občanům kulturní či sportovní služby namísto toho, aby o využití financí na kulturu a sport rozhodovali  dosazení přátelé radnice či samotní politici (kde jde vyloženě o střet zájmů).

  Doprava

  Rádi bychom umožnili vznik konkurence v městské hromadné dopravě. Dle našeho názoru patří spravedlivá soutěž i do této oblasti. V praxi to bude znamenat, že soukromí dopravci budou moci využívat zastávky a odbavovací systém MHD. Mohli by tak konkurovat DPMD a.s.

  Svobodní budou bránit snahám o tzv. „privatizaci“ DPMD a.s, kterou se obvykle pouze myslí převedení rozhodovacích a vlastnických práv z města na soukromý subjekt. Výsledkem takovéto „privatizace“ není vznik konkurenčního prostředí, ale jen vyvedení peněz daňových poplatníků z vlivu volených zástupců. Smysl má pouze taková privatizace, při které vznikne rovné konkurenční prostředí bez zvýhodnění některé strany a jen pro takovou privatizaci by Svobodní hlasovali.

  Parkování

  Budeme usilovat o zrušení zón placeného parkování v ulicích města, a to nejen na průběžných komunikacích, ale i na náměstích.

  Nebude-li možné takovéto řešení prosadit, budou Svobodní usilovat o realizaci „D nálepky“ ,umožňující rezidentům města parkovat na celém jeho území s výjimkou parkovišť soukromých subjektů za mírný poplatek (navrhujeme 100 kč/rok).

  Podpora podnikání

  Jediným způsobem jak může město podpořit místní podnikatele, je nekonkurovat jim, neomezovat jejich aktivity a nechat maximum vydělaných peněz jejich zákazníkům.

  Usnadníme prodej/pronájem veškerého majetku města případným zájemcům.

  Zrušíme vydávání „Městského zpravodaje“, jež vnímáme jako erárem dotovanou nekalou konkurenci nespravedlivě zvýhodňující městu vládnoucí politická uskupení.

  Svobodní nikdy nebudou souhlasit s tím, aby volení politici a ani úředníci, nějakým způsobem omezovali podnikatelské aktivity ve městě.

  Volení politici také nemají ani nejmenší právo někoho finančně zvýhodnit oproti jeho konkurenci.

  Mateřské a základní školy

  Protože není v silách žádné obce dlouhodobě zajišťovat optimální počet míst ani optimální kvalitu v mateřských školkách, považujeme za klíčové uvolnění konkurence v této oblasti. Radnice musí adresně přispívat vždy na konkrétní dítě bez ohledu na to, zda toto navštěvuje školu veřejnou čí soukromou. Město také nesmí bránit vzniku nových soukromých školek. Tímto odstraníme konkurenční nevýhodu soukromých škol a umožníme spravedlivou soutěž všech subjektů.

 • fcb: zde  
 • web: zde
 • transparentní účet: zde
 • volební číslo: 7
Posted in Nezařazené

ANO 2011

Kandidáti:

ANO 2011

 • program:

ANO 44

ANO02

 • fcb: zde
 • web: není
 • transparentní účet: nezveřejněn
 • volební číslo: 8
Posted in Nezařazené

ČSSD

Kandidáti:

 Sociální demokraté

 • Program:

program ČSSDzhodnocení ČSSD

 • fcb: zde
 • web: zde
 • transparentní účet: nezveřejněn
 • volební číslo: 9
Posted in Nezařazené

Ing. Josef Holub (ODS)

 •  program: 

Chci přispět k tomu, aby se do politiky alespoň trochu vrátila slušnost. V naší společnosti přece existují problémy, s jejichž řešením souhlasí drtivá většina obyvatel této země či daného regionu. Tady je nutno hledat řešení bez ohledu na politickou příslušnost a né napadat a zesměšňovat ty, kteří se pokoušejí nějaké řešení nalézt. Většinou i částečné řešení je lepší, než nepodniknout nic.

V našem regionu je podle mého názoru nezbytné řešit otázku tzv. „nepřizpůsobivých“ obyvatel. Neexistuje žádné jednoduché řešení. Je třeba drobnými a trpělivými kroky zlepšovat ekonomickou výkonnost regionu. To přinese další prostředky, bez nichž se tento problém řešit nedá. Je velká škoda, že před přijetím Základní listiny lidských práv a svobod nebyla přijata Základní listina lidských povinností.

Další oblastí, ve které je nezbytné pomoci našemu regionu, je budování kvalitnější infrastruktury. Bez kvalitnějších silnic a kvalitnějšího zásobování energií, se nám další rozvoj regionu nemůže podařit.

V celorepublikovém měřítku je třeba dohlédnout na to, aby přejímaná evropská legislativa nebyla našimi úředníky předkládána do našeho Parlamentu v přísnější podobě, než je z Evropy doporučováno. Každý takový zásah totiž snižuje konkurenceschopnost našich výrobků na světových trzích.

Josef Holub, V Děčíně dne 29.7.2014

 • fcb kandidáta: zde
 • web: není
 • transparentní účet: není
 • volební číslo: 1
Posted in Nezařazené