Zatraktivnění jihozápadního Děčína

Aktualizovné stránky projektu k roku 2021 zde

Pro projekt hlasovalo 480 občanů, bude se realizovat. 

zlepšení rekreační funkce příměstské krajiny jihozápadní části Děčína a navýšení turistického potenciálu celého města, za využití participativního rozpočtu města Děčín se spolufinancováním prostředky Agentury ochrany přírody a krajiny a podpory Klubu českých turistů

Projekt je situován do území Děčína mezi čtvrtěmi Podmokly – Chrochvice – Bynov a městem Jílové. Jedná se o část krajiny, která slouží k příměstské rekreaci. V místě jsou Lesním úřadem Děčín opravovány studánky a ostatní drobné prvky. Avšak potenciál území není zcela  využit. Některé cesty zarůstají a snižují tak celkovou malebnost místa. Chybí zde provázanost.

Projekt si klade za cíl zatraktivnit celé území pro místní obyvatele i pro turistické účely. Záměru chce dosáhnout pomocí finančních prostředků  participace i finančních prostředků Agentury ochrany přírody a krajiny.  Účelné je i zapojení veřejnosti a mládeže.  Například při výsadbě stromů popř. nebo při výrobě jednoduchého kříže, jenž proběhne v rámci školní výuky na lodní škole.

Skládá se z částí:

 • 1. Oprava Šustrovy cesty
  V jihozápadě města Děčín, mezi sídlišti Chrochvice – Bynov respektive v užším pojetí mezi městskými částmi Krásný Studenec – Horní Oldřichov se nachází neudržovaná  polní cesta s odcizeným křížkem božími muky tzv. Šustrovým křížem – odkaz mapa.  (V části u Krásného Studence je cesta rozbahněná  s vyježděnými kolejemi. Prostřední úsek cesty je zarostlý keři. V části u Horního Oldřichova zas uprostřed cesty si razí koryto Jelení potok.)
  Z participačního rozpočtu bude provedena oprava křížku i samotné cesty. Z rozpočtu AOPK (CHKO), bude doplněna o výsadbu starých  odrůd ovocných stromů i keřů dnes opomíjeného Klokoče /kdo by neznal písničku Klokočí zde/. Případně na vhodném místě, u výhledu, rozcestí apod., umístěny lavičky k odpočinku poutníků. (Pokud bude možné, na výsadbě se budou podílet obyvatelé města.)

 

 • 2. Doplnění Kříže rytříře z Bynova  a informační tabule k této legendě.
  V lese nad Bynovem, na cestě spojující Horní Oldřichova – Martiněves, kousek před krásně opravenou Thielovou studánkou se nachází rozcestí v jehož středu Lesní úřad Děčín umístil příjemné zastřešené posezení. Nachází se zde i skalní masiv na kterém  je bílou barvou nakreslený kříž. Tento kříž je opředen zapomenutou legendou o bynovském rytíři, který zde skonal a má hrob – odkaz mapa.
  Z participačního rozpočtu bude hrazeno umístění železného kříže na skálu a výroba informační tabule osvětlující legendu, která se váže k místu. (kříž ukovají žáci děčínské lodní školy)

 • 3. Spolupráce na turistickém značení
  Jak uvedli re:architekti navrhující obnovu Podmokel, je chybou, že do této čtvrti nevede turistická značka (v převážné většině měst v ČR vede turistická značka až k hlavnímu nádraží). Přímé značené turistické propojení však chybí i do sousedního města Jílového (s turistickými cíli Zámek, koupaliště). Zvláště je to škoda, pokud na trase jsou takové zajímavosti jako Thunská kaple, opravený Žitanský pramen (cikánská studánka), Thielova studánka, studánka u Lovecké chaty, Popovická studánka (ul. Popovická – nezačala oprava), výhledy např. do Labského údolí či do údolí Jílovského potoka, výhled z vrchu Klobouk apod.
  Z participačního rozpočtu budou hrazeny náklady na značení příp. jiná splupráce s Klubem českých turistů (umístění odpočívek apod.)
  návrh možného značení (doplněna červená a modrá turistická značka)

 

 • 4.  Vznik veřejně přístupného pramene
  Projekt nově rozšiřujeme o zbudování studánky. – Severočeská vodárenská společnost opouští prameniště, které v minulosti napájelo vodojem pro Horní Oldřichov, neboť tento je již několik let napájen vodou lepší kvality z Hřenska.
  Podařilo se nám vyvolat jednání s SVS a dalšími a závěrem je, že v malém háji vznikne volně přístupný pramen zde  
  ps. Z jednání vyplynulo, že existuje možnost, že by zde mohly vzniknout i dva rybníčky resp. tůně, ale o tom bude se zúčastněnými konkrétní debata až  na začátku roku 2019.


Věc byla konzultována:

 • Odborná kamenická firma – připravila rozpočet opravy křížku (firma s výbornými referencemi z oprav drobných památek)

 • Odborná firma zabývající se dopravním značením (možnost osazení značek zákaz vjezdu mimo zemědělské stroje apod.)

 • Odborná zahradní firma – rozpočet projektu (firma s výbornými referencemi z projektů úprav krajiny)

 • Karel Stein historik mj. autor knihy Pomníčky Českého Švýcarka

 • Ing.arch.Onřej Beneš – architekt města Děčín

 • Ing. Antonín Novák – ředitel Lesní úřad Děčín

 • Bc. Jaroslav Horák – ředitel Středisko městských služeb Děčín

 • Mgr. Alena Sellnerová – historička mj. autorka knihy Architektura Podmokel

 • Václav Šafr – botanik

 • Ing. Anna Lehká – ekonkozultant

 • Václav Niče – předseda krajské komise značení Klubu českých turistů

 • Miroslav Kalvas – starosta města Jílové

 • Ing. Petr Kříž – ředitel regionálního pracoviště AOPK a Štěpánka Šolcová botanička, odborník na krajinný ráz AOPK

 • Pavel Svoboda – starosta obce Lipová (obec s několika úspěšnými projekty revitalizace krajiny)

 • Mgr. Jana Férová – ředitelka Střední školy lodní dopravy a technických řemesel (možnost výroby křížku v rámci oborné přípravy  žáků na povolání)

 • Jitka Tůmová – předseda výkonné rady spolku Sdružení Pod Studencem (velmi úspěšné sdružení mj. obnovující drobné památky v okr. DC)

 • Ing. Aleš Líbal úsek rozvoje SVS, Ing. Jakub Průša SČVAK, Ing. Barbora Bláhová SČVAK, Ing. Pavlína Sedlmaierová SČVAK, Martin Štorek SČVAK (zřízení pramene)

 • Zemědělští hospodáři: Zina Pinkavová, Jan Lomoz, Jana Medunová, Jiří Opat – Zemědělství Malšovice 

 • Vlastníci sousedních pozemků při Šustrově cestě: Libor Žídek, Michaela Špičková, Jan Netík, Bc. Martina Žoldáková, Věra Utratilová, Ing. Pavel Řezáč

 •  Vyzvána veřejnost k připomínkování záměru – prostřednictvím cca 100 mailů a 10.000 občanů na internetu na webu www.decinskeformum.cz a facebooku (Děčínské fórum, Děčín a okolí, Děčín a jeho problémy, Jílové o čem se mluví, Jílové bez cenzury), dále pak zprostředkovaně Myslivecké zdržení Krásný Studenec, Honební společenstvo K.S.

 • překladatelé, grafici, pamětníci a mnoho, mnoho dalších. – Všem děkujeme za podněty, připomínky a tipy. A těšíme se na případnou spolupráci.

  decinskeforum@gmail.com

Zájmové území kde v současnosti jsou opravená odpočinková místa , např.  studánky, lavičky u výhledů, avšak místu chybí provázanost.