Březnové zastupitelstvo 2015

07:15 – prošetření závad Plavecký areál

+ diskuze  – MUDr. Zeman (ODS) – protest proti prošetřování

Dr.Šenkýř, pan Foldyna, MUDr. Trněný, pan Pelant, pan Němeček, paní Cermanová – pro

23:23 – Změna rozpočtu města 93 mil. (43 mil. rezerva na budoucí projekty, 20 mil. mimořádná splátka úvěru)

27:10 – dotace kultura 2015

28:15 – dotace 200 tis. na mistrovství floristů

28:40 – dotace 500 tis. pro nájemce spol. domu Střelnice

30:50 – podpis smlouvy Hřiště Bynov (dar dealera automobilů ve výši 550 tis. za účast obyvatel města při soutěži –  „Běhání Run Blue – Auta poháněná srdcem“)

32:20 – dotace 2.130 tis.  sportovní oddíly

33:30 –  žádost o grant Obnova parku Bažantnice

36:50 – dar hasičského vozidla obci Dolní Habartice

38:00 – měsíční odměny zastupitelům a radním

44:30 – blok pozemků

(proluka naproti gymnáziu nebude zastavěna)

zpráva o činnosti

1:00:00 – obnova Památníku obětem války u kostela sv. Václava a Blažeje, pronájem restaurace Pastýřská stěna, nové plavidlo přívoz, přípravné třídy v ZŠ

1:05:00 – 3 v úvahu přicházející trasy přivaděče

1:09:20 – kauza městské lesy (DF má info, že bude změněn způsob těžby v městských lesích, aby nedocházelo k holinám)

diskuze

1:15:00 – Milan Stehlík, nic neprodávejte – mám vás všechny rád

1:21:26 – p. Jano, obecně proti jakémukoli prodeji, dejte nám Romům práci

video:

primátorka

 

Posted in Nezařazené

20,3 Km dlouhý železniční tunel za Děčínem ?

Vysokorychlostní železniční spojení Prahy a Drážďan patřilo k hlavním tématům sobotní schůzky saského ministra hospodářství, práce a dopravy Martina Duliga s českým ministrem dopravy Danem Ťokem.  Více na: http://1url.cz/gg80

Video:

xtunel

 

Prezentace Ministerstva dopravy:

Bez názvu-1

 

Koridor zanesený v Územním plánu kraje tzv. ZUR (trasa se aktuálně mění, aby vedla přes Ústí nad Labem)  http://1url.cz/Qgy0

 

Posted in Nezařazené

Únorové zastupitelstvo 2015

0:45 – zahájení

06:25 – petice Děčín I. noční klid

09:50 – dluh 570 tis. snížen na 10%

15:15 – dotace na sportovní haly a stadiony

16:50 – dotace sportovní kluby

+ diskuze – paní Pavla Vacková

30:30 – oprava komunikace Čertova Voda – Dolní Žleb

37:50 – dotace 150 tis. Hospodářské a sociální radě na dopravní studii k přivaděči

40:0 – prodej pozemků

1:04:40 – prominutí nájmu za hřiště U Kocánka

+ diskuze pan Martin Šotek

1:27:00 – nové bezpečnostní kamery ul. Školní, Řetězová

1:31:00 – nové plavidlo pro přívoz Dolní Žleb, nová studie revitalizace Podmokel, nová restaurace na zámku

1:43:00 – zastupitel Václav Němeček – špatně postavená Plavecká hala Děčín, prezentace znaleckého posudku

diskuze

2:46:15 – paní Jiřina Dlabolová – chodníky, dělobuchy, pěší hlídky MP

3:04:40 – paní Hanusová – úklid po psech

3:15:00 – paní Pavla Vacková

3:22: – pan Zinga – spor o pozemek
video:

řečník

Posted in Nezařazené

Smlouva o zhotovení studie proveditelnosti dálničního přivaděče je podepsána

V zasedací místnosti primátorky města Děčína mezi Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín a spol. AF-CITYPLAN byla dne 02.03.2015 podepsána smlouva na zhotovení studie proveditelnosti přeložky silnice I/13 dálnice D8 – Děčín (dálniční přivaděč) na variantu Zelenou, E442 a Chrochvickou, viz. smlouva

Varianta Chrochvická 2011 je pro město Děčín průtahovou variantou, zatíží stejný počet obyvatel města, jako současné vedení silnice. Jedná se o klikatý průtah městem. Město Jílové s touto variantou vyslovilo nesouhlas. A minimálně do km 3,854 je tato varianta totožná s dříve Ministerstvem životního prostředí zamítnutou variantou VA. Proto DF před podpisem smlouvy vydalo toto prohlášení: prohlášení

Posted in Nezařazené