Video z prezentace obchvat vs. průtah

Dne 02.09.2015 ve společenském domě Střelnice proběhla prezentace studie proveditelnosti a porovnání tří variant dálničního přivaděče.

  1. Varinaty E442
  2. obchvatové Zelené
  3. průtahové Chrochvické

debata m debata

Zájem občanů byl tak velký, že musely do sálu přidávat venkovní lavice.

Video k shlédnutí: 

studie Děčín

Krátké shrnutí:

leták_8_2015_bez_leták_8_2015_bez_2

Média:

Posted in Nezařazené

Vyjádřete se k přivaděči Pastýřská – Chrochvická.

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v prosazování varianty Pastýřská a Chrochcická v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí tzv. EIA.

Občané se mají možnost vyjádřit na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem  – do 23.09.2015 (pozdější doručení je možné), nezapomeňte však uvést svoji adresu a podpis.

 

Některé možné argumenty:

  • Varianta Chrochvická byla v minulosti Ministerstvem životního prostředí zamítnutá pro příliš velký vliv na přírodu a zdraví obyvatel
  • Magistrát Děčína i Jílového se vyslovil proti variantě Pastýřské
  • Varianta Pastýřská i Chrochvická jsou průtahem. Dokumentace EIA uvádí, že lidé v obytných domech budou obtěžováni hlukem nebo středním hlukem, dokonce hlukem způsobujícím zdravotní rizika. Ve variantě Pastýřská se jedná o 64 obytných domů ve dne a 127! obytných domů v noci. Ve variantě Chrochcivcká pak o 27 obytných domů (včetně domů panelových) ve dne a o 96! obytných domů v noci , pouze s konstatováním,  že někteří jedinci budou mít větší spotřebu sedativ. Takové ovlivnění obyvatel je u stavby za miliardy ve vyspělém světě nepřípustné.
  • U varianty Pastýřské a Chrochvické není posouzena kumulace hluku ze staré I/13, kde zůstane značné množství dopravy a nové I/13, popř. i obou železničních tratí
  • Obdobně nejsou posouzeny kumulace exhalací
  • Dokumentace dostatečně nezmiňuje vliv na krajinný ráz některých staveb např. vznik nové dominanty města Jílového – 15!m vysokého mostu délky 170 metrů v úplném středu města, na dohled od tamního zámku
  • Krajský úřad, město Děčín a Jílové investovali do studie z které vycházejí šetrnější varianty, které je třeba v EIA posoudit

celý proces můžete prostudovat na:  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK834

Dokumentace past_chrochvická

Posted in Nezařazené