Na semináři o přípravě liniových staveb se hovořilo o Děčínu

Za účasti pana ministra dopravy, odborníků Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, České geologické služby a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva byl dne 06.06. pořádán seminář o stavbě silnic v sesuvných územích.

Několikrát byl zmíněn Ústecký kraj, Děčín či Jílové. Vždy jako příklad toho nejproblémovějšího území v ČR.

Záznam konference si můžete pustit zde:

část 1 a zde část 2
(Z první části doporučujeme k poslechu hned první příspěvek pana Ing. Petra Kycla, který pojednává přímo o děčínském dálničním přivaděči a jeho velmi problematické realizaci, kdy je zde několik sesuvných území. Některé pak s neustálým pohybem v hloubce 17 metrů. Z druhé části pak závěrečný příspěvek paní JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. a JUDr. Miroslavy Hálové, který pojednává o nedostatcích zohlednění sesuvných území v našich územních plánech).