MHD DC zlepšení dostupnosti ul. Na Vyhlídce, Bynov a zachování jakosti jinde

Dne 09. 10. 2019 proběhlo jednání mezi vedením města Děčín, vedením dopravního podniku města Děčín a občany, kterým by se dosavadními návrhy úpravy linek MHD snížila jakost služby veřejné dopravy.

Jednání skončilo smířlivým závěrem, že vedení města zadá  dopravnímu podniku úkol, aby vypracovalo alternativy možného řešení dopravní dostupnosti MHD ul. Na Vyhlídce Bynov tak, aby se co nejvíce rozvinul jejich komfort. Zejména bude prověřena možnost návaznosti nové linky ul. Na Vyhlídce na centrum města. Zároveň nově navrhovaná řešení mají zachovat jakost služby v ostatních čtvrtích.

–  držme palce, ať profesionálové z DPmD najdou přívětivé řešení pro všechny –

Materiály k jednání: