Obchvat Ústí nad Labem 2022? „CENTRUM“ nebo „STŘEKOV“ Záleží na Děčínu.

Vedení města Ústí nad Labem již v roce 2020 podalo podnět na ministerstvo dopravy k zpracování  silničního obchvatu města. Studie byla zadána zde.  ŘSD určilo, že obchvat má navazovat na možné rozšíření silnice I/62 na uspořádání 2+1 resp. 2+2, tak aby mohlo být vylepšeno celé dopravní spojení s Libercem. (Proto v pokladových materiálech byla i studie, která dokládá realizovatelnost tohoto rozšíření zde.)

Mezitím se potvrdilo, že zastávka vysokorychlostní železnice (VRT) má být v centru Ústí nad Labem s tím, že ministerstvo dopravy preferuje povrchovou variantu vedení trati. A je připraveno zadat projektování zastávky. Započetí projektování však zastupitelstvo města  Ústí nad Labem v únoru 2022 odmítlo zde s tím, že je třeba se ještě zamyslet nad podpovrchovou variantou železnice, zároveň železniční dopravu navázat s silničním obchvatem a zajistit komfortní přestupy na MHD.

A nyní v 04/2022 ŘSD uvolnilo studii silničního obchvatu Ústí nad Labem. V této studii jsou naznačeny dvě plnohodnotné možnosti – tunel Centrum a – tunel Střekov a pak u obou zkrácené verze (bez části Neštěmice). Poslední možnost je jen drobná úprava křižovatek. Pro dokreslení vám níže předkládáme obě plnohodnotné varianty.

Zároveň však studie hodnotí i ekonomičnost těchto městských obchvatů a přiznává, že ekonomicky nevychází. Efektivita by se výrazně zlepšila, pokud by se ušetřily peníze na dálničním přivaděči Děčín, který je zrovna nyní projednáván z hlediska vlivu na přírodu. Již nyní je ale jasné, že je jen velmi, velmi obtížně realizovatelný (verdikt EIA bude nejpozději létě). V takovém případě by se ušetřilo cca 6 mld. Kč. Avšak i tak by efektivita tunelů v ÚL byla na hraně. (Musel by se patrně použít  postup -„fígl“- jako v Bílině. Tam efektivita čtyřproudých tunelů centrem také nevycházela. Proto ŘSD započetlo vícero navazujících staveb a spočítalo efektivitu dohromady v tzv. „tahové ekonomice“.)

Co z této situace vyplývá. 1) bylo by dobré, pokud by vedení města Ústí nad Labem, či některý ze spolků v ÚL, zorganizoval veřejné představení této studie. My v DC jsme podobné představení studie učinili. Zájem veřejnosti byl ohromný zde  2) Dále by bylo přínosné, aby se politické reprezentace měst Ústí nad Labem a Děčína dohodly, zda je či není toto řešení dopravy pro ně akceptovatelné. A spolu vyslaly jasný signál ústředním orgánům kraje a státu.

 

celkový pohled    (pro zvětšení klikni )

 

varianta Centrum část a)

varianta Centrum část b)

varianta Střekov část a)

varianta Střekov b)

Úterý 5.4.2022 rozhodne o PŘIVADĚČI – můžete být u toho

V úterý 05.04.2022 od 15.00 hodin na KD Střelnice, ul. Labská 691/23, Děčín (!!!ZMĚNA na poslední chvíli, očekává se více lidíbude projednáván výběr varianty Dálničního přivaděče Děčín.  Nejprve se v krátkosti představí všechny varianty záměru, pak postoje dotčených organizací a dále každý z občanů bude moci vyslovit svůj názor.
Následně do dvou měsíců krajský úřad vydá stanovisko, zda popř. která varianta dálničního přivaděče  bude moci být realizována. Pokud úřad nějakou z variant zamítne, je to její konec.

Do března mohl každý na krajský úřad předat své připomínky v písemné podobě. Nyní bude možnost připomínky sdělit ústně.
A jak dopadly ty písemné? Některé jsme sehnali. Můžete si je prostudovat zde  ps. K tomu přidáváme komentář, že už v předložení záměru ŘSD se píše, že varianty jsou na hraně únosnosti a některé doručené připomínky jsou velmi závažné vůči všem variantám. Z toho lze usoudit, že mohou být všechny varianty dálničního přivaděče zamítnuty, nebo projde jen nějaká, s velmi přísnými podmínkami její realizace. Jasněji bude do dvou měsíců od projednání, jak krajský úřad rozhodne. 

Připomínky jsme zajistili od těchto subjektů:

 • AOPK České Středohoří
 • NP České Švýcarsko
 • Děčínské fórum
 • Sdružení Chrochvice
 • Sdružení Jílové
 • Sdružení Letná
 • Sdružení Horní Oldřichov
 • Sdružení Pankrácká společnost
 • Sdružení Děti země
 • MM Ústí nad Labem
 • MM Děčín
 • Obec Jílové
 • Obec Malšovice
 • Obec Libouchec

Pozvánka: