2x Singltrek Děčín, stojany a cyklostezka míso Kozí dráhy ?

Děčín má velký potenciál v rozvoji turistického ruchu, je doslova sevřen v krásné a chráněné přírodě.  Jeden ze způsobů, jak do města přilákat návštěvníky je cyklistika.  Městem totiž prochází Labská cyklostezka, která je v sousedním Německu nejnavštěvovanější a nejoblíbenější cyklostezkou celé země. Úspěšná může být i v České republice. I zde se každoročně zvyšuje její návštěvnost a lednu letošního roku získala ocenění jako jeden z nejlepších turistických produktů.

Význam cyklisticky si pomalu začíná uvědomovat i město Děčín. Aktuálně zřizuje stojany pro kola před významnými objekty ve městě, zadalo architektonickou soutěž na lávku přes železniční most, která v budoucnu může sloužit i pro Labskou cyklotrasu.

Jsou zde i vizionářské projekty.  Například z Kozí dráhu přeměnit na cyklostezku Děčín – Teplice. Z našeho pohledu jsou však tyto úvahy předčasné.  Neboť se jedná o železniční trať s největšími turistickými zajímavosti v celém kraji viz.:  zde.  A malebnost tohoto území je ohrožena možnou stavbou dálničního přivaděče. Některé starší návrhy vedení této tranzitní komunikace umisťují tuto liniovou stavbu do bezprostřední blízkosti obytných domů a železniční trati. Proto pokud se nerozhodne kudy vést dálniční přivaděč, nemá cenu plánovat cyklotrasu v ceně desítek či stovek milionů.

Aktuálně na městě leží i dva projekty Singlteku. Tedy cyklotras pro jízdu v lese. Jeden jako projekt participace Singltrek Maxičky zde, který pokud projde schvalovacím procesem, budou pro měj moci občané v dubnu tohoto roku hlasovat. Při dostatečném počtu hlasů bude do roka realizován.  O něco propracovanější projekt spol. Singltrek s.r.o. projekt Klobouk zde, umisťuje tyto cyklistické trasy za Horní Oldřichov, do lesa nad Bynov. Avšak tento návrh není zatím diskutován ve vedení města, ani mezi místními obyvateli. Jeho realizace je v nedohlednu.

Cyklistika má sílu pozitivně ovlivnit naše město.  Sledujte naše webové stránky či facebook. – Rády Vám i nadále budeme přinášet informace o týkající se zapojování obyvatel do veřejného dění.

  • návrh umístění Singltrek Klobouk