Folknářská spojka nově ve třech variantách

Folknářská spojka, která uleví ulici Kamenické  je nově projektována ve třech variantách.

K variantě č. 1, která vede středem městské části Děčín – Folknáře a variantě č. 2, která vede východně od města, na úpatí zalesněného Sokolího vrchu, přibyla i varianta č. 3.  Ta vede podél ulice Českolipská, kdy při městské části Březiny vytváří křížení se zamýšlenou přeložkou silnice I/13 „Manušickou spojkou“ a dále pak v souběhu s variantou č. 2.
Právě zakomponování napojení Folknářské spojky a Manušické spojky je důvod, proč vznikla tato nová varianta č. 3, která je v mapě vyznačena zelenou barvou.
Tyto tři varianty budou hodnoceny v procesu EIA. Až budou vyhotoveny odborné posudky, tak se k jednotlivým variantám bude moci každý vyjádřit. Viz proces EIA:  zde

ps. V roce 2014 se uvažovalo, zda přeložku silnice I/13 nevést pouze Folknářskou spojkou, obchvatem Markvartic a dále na Českou Lípu. Proto byla k této úvaze vypracována studie. Zůstalo však u původního záměru, vybudovat Folknářskou spojku a posléze přeložku I/13 ve stopě na Benešov nad Ploučnicí a Manušice, Českou Lípu. O tomto rozhodování jsme informovali: zde

3x varinata Folknářské spojky