Námitky k hodnocení přivaděče v EIA 2022

Do středy 09.03.2022  (stačí podání na poště) je možné  zaslat vyjádření k výběru některé z variant dálničního přivaděče.  Je možné se vyjádřit k variantě Pastýřské, Chrochvické a Zelené, popř. zmínit možnost využití silnice podél Labe (tato možnost je v dokumentaci uvedena, není však posuzována).

Veškeré materiály k prostudování jsou zde, ale je to soubor několik stovek, možná tisíců stran.

Proto jsme pro vás připravili souhrn na Korespondenčním lístku.

Naše připomínky v odkazu

Pomůžete s výběrem smysluplné varianty ?

ps. Výběr varianty v procesu EIA je závazný. A jen pokud by bylo vybráno více variant, tak investor si může zvolit, kterou realizuje.