Volební kalkulačka – jak volit

Volební kalkulačku Děčín 2014 připravilo Děčínské fórum spolu s KohoVolit.eu  a byla vyplněna 9,7 procenty voličů. Tím se děčínská volební kalkulačka stala druhou nejúspěšnější v České republice.  DĚKUJEME!

  • volební kalkulačka Děčín komunální volby 2014:  zde
  • Přehled stran kandidujících v Děčíně: zde
  • volební kalkulačka pro Senát: zde
  • Přehled osobností kandidujících na senátora: zde
  • Jak volit?  

Nejdůležitější informací pro voliče je, kolik zastupitelů má město. Město Děčín má 27 zastupitelů. Přesně tolika hlasy totiž ve skutečnosti každý volič disponuje – neděste se, vhazovat do urny budete jen jednu obálku s jedním volebním lístkem. Ale existuje několik možných způsobů, jak ho správně vyplnit.Uvedeme si konkrétní příklad. V zastupitelstvu je celkem 27 křesel. Každý člověk, který má v občanském průkazu trvalé bydliště v Děčín, má tedy pomyslných 27 hlasů. V praxi má samozřejmě jen jeden, ten se však dělí na 27 částí. Jak docílit toho, aby byly všechny „části“ plně využité?

1. Volím jednu stranu

Pokud má člověk jasno, že chce dát svůj hlas jedné straně či hnutí bez ohledu na pořadí jejích kandidátů, zakřížkuje ji na volebním lístku. Je to nejjednodušší způsob volby. Strana získá všechny „díly“ vašeho hlasu (v našem případě tedy 27).

2. Volím jednu stranu, ale nelíbí se mi lídr

Pokud byste chtěli dát hlas své oblíbené straně, ale nesouhlasíte například s lídrem kandidátky, můžete dát „preferenční hlasy“. Ty ovšem fungují úplně jinak než ve volbách do Poslanecké sněmovny (kde má každý možnost zakroužkovat čtyři jména). Neexistuje žádné jednotné číslo – každý člověk má tolik preferenčních hlasů, kolik má jeho město zastupitelů. Tedy: kdyby chtěl člověk v Uherském Hradišti volit stranu XYZ, ale nelíbil by se mu lídr, může zakřížkovat dalších 26 kandidátů pod ním (nebo naopak odspodu).

Kdyby dal jen zmiňované čtyři křížky, zbylých 23 hlasů propadne. A přesně toho se obávají politické strany, a nabádají proto, aby lidé křížkovali podle výše uvedeného bodu jedna celou stranu. Pozor! V tomto případě volby nesmíte s jednotlivými jmény zakřížkovat zároveň i celou stranu. Křížek celé straně je totiž křížkům u kandidátů nadřazený a „preference“ by se nepočítaly, volební komise by na ně nebrala ohled.

3. Volím zastupitele napříč stranami

Třetí možností je zvolit si své vlastní zastupitelstvo, složené z kandidátů několika nebo klidně všech politických stran, jak je libo. Na volebním lístku jednoduše zakřížkujete přesně tolik lidí, kolik je v místě vašeho trvalého bydliště zastupitelů. V Uherském Hradišti tedy opět 27. Každý z nich dostane poměrnou část vašeho hlasu.

Ale pozor, nesmíte se splést, pokud by bylo křížků 28, bude celý hlasovací lístek neplatný! A když dáte křížek třeba jen sedmi kandidátům, bude lístek sice platný, ale „zbytek“, tedy 20 dalších možných dílů hlasu, propadne. Tato možnost volby je nejvíce využívána v menších městech a obcích, kde voliči kandidáty znají.

4. Volím stranu a také kandidáta z jiné strany

Patrně nejsložitější možnost volby je ta, že sice chcete dát hlas své oblíbené straně, například XYZ, zároveň se vám však líbí i nějaký kandidát z jiné strany, třeba ABC.

V takovém případě zakřížkujete stranu XYZ (už ne její jednotlivé kandidáty) a k tomu dáte křížek ke jménu kandidáta ze strany ABC. V našem měste by to znamenalo, že jste dali hlas prvním 26 kandidátům strany XYZ a kandidátovi strany ABC.

Nasimulovat celou volební situaci v Děčíně si můžete: zde

safe_image