Zastupitelstvo města Děčín

V bodě různé proběhla rozprava zastupitelů, kteří se ve většině shodli, že aktuálně navrhované varianty novostavby tranzitní silnice D8-Děčín, tzv. „Pastýřská“ a  „Vilsnická 2012“  nejsou obchvatovým řešením, ale čistě průtahem.  Obdobným, jaké Ministerstvo životního prostředí v minulosti zamítlo.   K tomu tématu směřovaly i některé kuriózní návrhy, např. na zrušení MŽP.
Dále pak bylo zmíněno všemi kvitované započetí prací na Vilsnické spojce, jenž odvádí dopravu mimo centrum Podmokel, výjezdem na mezinárodní E442 směr Povrly.  Obdobně všeobecně kladného přijetí se dostalo iniciativě Ústeckého a Libereckého kraje. Na pravém břehu řeky Labe chtějí oba kraje zastavit kamionovou tranzitní dopravu  dopravním značením.  Zatím na zkoušku, na dobu dvou let.  Dokonce pan Raška poznamenal, že tím by mohl být problém s tranzitní dopravou vyřešen i v Jílovém  a mohlo by se toto řešení stát trvalým.

Za DF si dovolím poznamenat, jak námi zveřejněné propočty ukazují, že varianty, které ŘSD aktuálně navrhuje, jsou průtahem Děčína a obyvatelům nijak nepomohou. Jen přesouvají zátěž jinam. Současný stav ničí život 8.500 lidem, což je bohužel totožné u varianty  „Pastýřská“ a „Vilsnická 2012“.

raška

Posted in Nezařazené