Transparentní Děčín? Ano, již z 2/3 !

26.08.2014 se rada města rozhodla zveřejňovat materiály o kterých jedná zastupitelstvo   = krok k otevřenosti !

usnesení zastupitelstvo-1

 

17.07.2014  jsme zveřejnili: –  Protikorupční Děčín? – zatím z 1/3

protikoruční opatření

Dle dnešních informací v České televizi je 7 lidí z 10 ti přesvědčeno, že největším protikorupčním opatřením je transparentní rozhodování = zveřejňování materiálů. Naproti tomu, novým stranám lidé moc nevěří.

Jak je na tom Děčín?

1) Veřejné projednávání = 1/2. Na internetu lze shlédnout záznam z veřejného zasedání zastupitelstva, z rady nikoli.  Děčínské fórum pak u každého záznamu ze zastupitelstva provádí tzv. indexování (uvedení času ke každé projednávané záležitosti) viz. http://www.decinskeforum.cz/?cat=9

2) Zveřejňování materiálů které jsou projednávány radou a zastupitelstvem = 1/4, město provádí pouze částečně. Jsou zveřejněny pouze názvy projednávaných věcí, bez podrobností. Takže se dozvíte že se bude rozhodovat o mimořádné dotaci sportovnímu klubu. Nemáte možnost však zjistit jakému, jakou částkou a z jakého důvodu.

3) Zveřejňování smluv = 3/4, Děčín zveřejňuje částečně. Existuje server na kterém město zveřejňuje smlouvy: https://zakazky.mmdecin.cz/contract_index.html. Mnohdy však samotné smlouvy odkazují na jinou smlouvu, která je však utajovaná. Takže je vlastně zveřejněna pouze prázdná skořápka.

 

4) Rozklikávací rozpočet = není.  (přehledné informace o stavu a vývoji rozpočtu, podporuje efektivní rozhodování managementu, transparentně prezentuje fungování úřadu) Údajně město připravuje.

 

******************************************

Pan MUDr. Antonín Zamykal

pan Ing. Vladislav Raška

pan Ing. Vlastimil Pažourek slíbili, že na zářijovém zastupitelstvu se pokusí prosadit:

1) Rozklikávací rozpočet
2) Zveřejňování materiálů, které jdou do rady a zastupitelstva
3) Zveřejňování všech smluv, včetně jejich náležitostí na které se odkazují jako např. projektových dokumentací

Už se těšíme na dobu, kdy Děčín bude transparentním městem z kterého si ostatní budou brát příklad!

 

Posted in Nezařazené

Červnové zastupitelstvo 2014

04:48 – zahájení

11:00 – účetní závěrka města 2013

12:00 – formální změna vyhlášky k dani z nemovitostí

12:50 –  Zastupitelstvo statutárního města Děčín nesouhlasí s vedením přeložky silnice I/13 tunelem  pod Pastýřskou stěnou a doporučuje nahradit tuto variantu jinou variantou, která vzejde ze studie proveditelnosti , kterou bude administrovat HSRD a ukládá primátorovi Statutárního města Děčín neprodleně informovat o tomto usnesení  ministra dopravy ČR, generálního ředitele ŘSD  a další dotčené orgány a instituce (01:28:00)

1:31:00 – dotace sportovním klubům

1:31:36 – memorandum o spolupráci s městem Belchatów PL

1:32:00 – mimosoudní vyřešení sporu J.D.H.

1:33:25 – Smlouva o financování integrované územní investice ústecko-chomutovská aglomerace

1:38:07 – úvěr od České spořitelny

1:39:10 – 151 OS žádost o příspěvek na oslavu výročí

1:41:30 – příspěvek 75 tis.  pro informační centrum na nádraží v DC spolku AMICI DECINI

1:44:10 – dotace pro paroplavební společnost max. 300 tis.

1:51:10 – Thermo

1:56:50 – 100 tis. příspěvek HSRD na studii proveditelnosti obchvatových variant přeložky I/13

2:00:50 – Nové zásady vkládání věcných břemen na pozemky města, prodej pozemků

2:06:00 – Zpráva orgánů města

2:11:30 – Zpráva pan primátor (dotace 15 tis. klubu PTP, dotace baby box pro odložené děti, dotace sportovním klubům 20 tisíc. + 200 tisíc., navýšení rozpočtu kulturních památek o 250 tisíc, pronájem Maxičky, smluvní pokuta INSKI 1,7 mil., 6 tis. dar na výstavu zvířectva, 20 tisíc. k výročí Z ledu ven, 3 tis. na zahrádkářskou výstavu, změna tarifu MHD a přívozu

2:19:00 – pronájem Pastýřská stěna

2:26:00 – pronájem Maxičky

2:36:20 – Koncepce prorodinné politiky, tvorba kulturního plánu,

2:40:00 – pronájem Střelnice 500 tisíc.Kč

2:41:30 – přechod Riegrova ulice

2:45:20 – p. Vacková, možnost vyjadřovat se na zastupitelstvu, nekoncepční rozdělování dotací zastupitelstvem, bezbariérová cesta 1,6 mil., herny, Děčínská nemocnice, květináče

3:01:00 – p. Zamykal koncepčnost rozdělování dotací DC ve vztahu k pronájmu Střelnice – 250 tisíc. Dixiland

03.04:40 – p. Trněný Děčínská nemocnice

03:07:30 – p. Grešík kontejnery, propojení politiky s podnikáním

03:18:45 – p. Pacinová, sportovní komise, rozdělování dotací

03:21:15 – p. Samler, budoucí spolupráce po volbách

Video:

zastupitelstvo

zveřejněné materiály

 

Posted in Nezařazené