Zlaté Maxičky v kostce

 • 04.01.2014 – Společnost Zeus Trade s.r.o. zabývající se zakládáním firem založila firmu Zlatá pekla – Golden Hells s.r.o a její sídlo umisťuje na fiktivní adresu do bungalovu Hospůdka Jezera http://1url.cz/D8ed
 • 12.05.2014 – vyvěšuje magistrát DC kdesi na úřední desce soutěž o pronájem Maxiček
 • 10.06.2014 – na schůzi rady je dodatečně předložen materiál k vítězi soutěže a tento schválen /za podpory Mojmíra Sklenáře/
 • 26.06.2014 – projekt obhajován na zastupitelstvu https://youtu.be/f46LYl0ZnWs?t=8804 (stojí za to zhlédnout)
 • 27.02.2015 – podepsána nájemní smlouva
 • srpen – září 2015 spol. Golden Hells opakovaně různými způsoby žádá město, aby se finančně podílelo na investicích do Maxiček
 • 14.09.2015 – spol. začíná komunikovat s veřejností na fcb, aby ji přesvědčila o důležitosti investic města
 • 20.10.2015 – rada města rozhoduje o ukončení nájemního vztahu z důvodu prodlení s úhradou nájmu
 • společnost inzeruje na 01.11.2015 den otevřených dveří, kde hodlá předestřít veřejnosti svou vizi – viz. příloha
  otevřené dveře
Posted in Nezařazené

Vrácení varianty Pastýřské a Chrochvické

Dne 20.10.2015 Krajský úřad Ústeckého kraje, jako hodnotitel záměru dálničního přivaděče na životní prostředí, vrátil ŘSD posudek varianty Pastýřské a Chrochvické jako nedostatečný. A to v takové míře, že posouzení nežádá doplnit, ale rovnou celé přepracovat.

S odůvodněním, že ŘSD ve velké části vycházelo ze starých dat roku 2007, nezohlednilo souběh novostavby se současnou I/13, dostatečně nezohlednilo různé hlukové vlivy i vlivy na ovzduší. Opominulo i vlivy na veřejné zdraví /např. zastínění domů, blízkost školských zařízení atp./

Dále Krajský úřad nabádá ŘSD, aby se vypořádalo s možným jiným vedením trasy. Za tímto účelem přikládá děčínskou studii přivaděče, jenž obsahuje variantu E442 a Zelenou.

celý proces ke shlédnutí: zde

V tuto chvíli je asi nejzajímavější oponentní vyjádření, na jehož základě bylo o vrácení dokumentace rozhodnuto:

Ing2Ing

Posted in Nezařazené