„Neúplné“ materiály k MHD DC pro zastupitele a občany 26.09.

Ve čtvrtek 26.09.2019 proběhne jednání Zastupitelstva města Děčín, kdy ve čtvrtém bloku se bude projednávat bot týkající se  MHD Děčín, např. zřízení některých nových linek (a z toho vyplývajícího omezení jiných). Předkládané materiály  zde pro zastupitele a občany  nejsou  úplné.  Čtenář se z nich například nedozví, že tento bod budí značné kontroverze.

Proti záměru omezit dostupnost městské hromadné dopravy vznikla petice, která byla již dne 04.09.2019 se čtrnácti archy podpisů doručena na Magistrát města Děčín. Zatím však ze strany vedení města, bez odezvy.

Z předkládaného materiálu, tak nevyplývá, že se může jednat o problematický bod, jehož schválení může negativně ovlivnit život části obyvatel. Proto autorky petice požádaly DF o její zveřejnění formou „otevřeného dopisu“.