Vyjádřete se k přivaděči Pastýřská – Chrochvická.

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v prosazování varianty Pastýřská a Chrochcická v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí tzv. EIA.

Občané se mají možnost vyjádřit na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem  – do 23.09.2015 (pozdější doručení je možné), nezapomeňte však uvést svoji adresu a podpis.

 

Některé možné argumenty:

 • Varianta Chrochvická byla v minulosti Ministerstvem životního prostředí zamítnutá pro příliš velký vliv na přírodu a zdraví obyvatel
 • Magistrát Děčína i Jílového se vyslovil proti variantě Pastýřské
 • Varianta Pastýřská i Chrochvická jsou průtahem. Dokumentace EIA uvádí, že lidé v obytných domech budou obtěžováni hlukem nebo středním hlukem, dokonce hlukem způsobujícím zdravotní rizika. Ve variantě Pastýřská se jedná o 64 obytných domů ve dne a 127! obytných domů v noci. Ve variantě Chrochcivcká pak o 27 obytných domů (včetně domů panelových) ve dne a o 96! obytných domů v noci , pouze s konstatováním,  že někteří jedinci budou mít větší spotřebu sedativ. Takové ovlivnění obyvatel je u stavby za miliardy ve vyspělém světě nepřípustné.
 • U varianty Pastýřské a Chrochvické není posouzena kumulace hluku ze staré I/13, kde zůstane značné množství dopravy a nové I/13, popř. i obou železničních tratí
 • Obdobně nejsou posouzeny kumulace exhalací
 • Dokumentace dostatečně nezmiňuje vliv na krajinný ráz některých staveb např. vznik nové dominanty města Jílového – 15!m vysokého mostu délky 170 metrů v úplném středu města, na dohled od tamního zámku
 • Krajský úřad, město Děčín a Jílové investovali do studie z které vycházejí šetrnější varianty, které je třeba v EIA posoudit

celý proces můžete prostudovat na:  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK834

Dokumentace past_chrochvická

Posted in Nezařazené

Vyfoťte regionální specialitu a dostanete 200 Kč a láhev šnapsu

11156160_675265562585518_2617666811488127538_n 11182119_675265579252183_7727937978252752908_n 11150152_675265615918846_9005557031474044972_n

 

Je to tak jednoduché. V jakékoli restauraci v Děčíně a okolí požádáte o místní specialitu, která je typická pro tento region. Uděláte pár fotek, které zašlete na mail: info@decinskeforum.cz a pokud Váš příspěvek zveřejníme automaticky od nás dostáváte 200 Kč. Autor fotografií, které  které budou mít nejvíce laiků dostává jako bonus láhev regionální pálenky.

Co musí mail obsahovat?

 • 1x fotografii budovy restaurace
 • 1x fotografii interiéru restaurace
 • 2x fotografii pokrmu
 • komentář číšníka proč je pokrm regionální specialitou (min. 3 věty)
 • komentář autora fotografií jak pokrm chutnal (min. 3 věty)
 • číslo účtu, kam chcete vyplatit odměnu 200 Kč a telefonní spojení k případnému předání lahve alkoholu

Každý region má své kulinářské speciality. Jistě i Děčín. Rádi bychom s Vaší pomocí takový pokrm nalezli. Nebo alespoň k jeho nalezení vyvolali veřejnou debatu.

Na závěr nutných pár právních kliček: Nejedná se o veřejný příslib, odměna i výplata odměny je nenároková, zveřejnění fotografií je čistě na zvážení DF.

Posted in Nezařazené