Nepleťte to! Chrochvická je dopravně neúčinná a Děčínu nepomůže. Odvede málo dopravy z Teplické, Bynova.

Současný náměstek dopravy v Děčíně si vytkl cíl prosadit variantu Chrochvickou a to přes to, že již v roce 2008 byla na Ministerstvu životního prostředí vyhodnocena jako NEPŘIJATELNÁ pro příliš velký vliv na životní prostředí a obyvatelstvo (zde).

Poslední dobou uveřejňuje nepřesné informace s cílem vyvolat dojem, že je vše rozhodnuto. Zároveň však některé jemu známé informace zamlčuje. Například sám učinil 29. 09. 2021 zápis jednání, ze kterého vyplývá, že odpovědný pracovník najatý ŘSD nejlépe hodnotí variantu Zelenou. Předpokládá její úspěch a připouští, že zbylé dvě varianty Pastýřská a Chrochvická mohou být (znovu) vyhodnoceny jako nepřijatelné a současně navrhuje posoudit variantu na Ústí nad Labem.

Toto se však od pana náměstka nikdo nedozví. Naopak jako hlavní argument pro prosazení varianty Chrochvické sděluje:  „Jako jediná reálně proveditelná se ve všech ohledech jeví Chrochvická varianta. Pro ni hovoří i objem odvedené dopravy z komunikace po Teplické ulici, kdy by varianta Malšovická odvedla jen 35 % dopravní zátěže, varianta Chrochvická naopak až 70 % dopravy.“

To však je nepravda.  V procesu vyhodnocování variant byly specializovaným softwarem spol. Valbek učiněny kvalifikované dopravní prognózy pro roky 2030 a 2050.  Skutečnost je zcela opačná. Právě u varianty Chrochvické bylo konstatováno, že pokud by tato byla postavena, tak takřka veškerá doprava zůstane na průtahu městem Děčín v ulici Teplická, neboť nikdo nebude stoupat a klesat do kopců, většina řidičů pragmaticky vybere cestu údolím Jílovského potoka v Děčíně.  

Jsou tedy dvě možnosti. Buď pan náměstek se v přínosech a slabinách jednotlivých variant ne zcela orientuje, anebo úmyslně uvádí nepravdu.  Oboje je špatná zpráva pro Děčín.

 

Titulek výpočtu dopravní prognózy

výpočty intenzit dopravy u jednotlivých variant