Sudetská dálnice do Děčína? NE. Dálnice měla Labe překonat o 40 km jižněji

Jednou z nejčastějších mystifikací používaných některými politiky k prosazení jimi preferovaných variant dopravního napojení Děčína  je tvrzení, že toto spojení má něco  společného s tzv. Sudetskou dálnicí, jejíž výstavba začala v roce 1939. – V posluchači má  tato informace asi vyvolat pocit nekonečnosti, zmaru, naléhavosti a možná i přesvědčení, že když to chtěli „ti precizní Němci“, tak je to jasné.  – Opak je však pravdou. „I Hitler se zdejším morfologickým podmínkám raději vyhnul.

Krátce po zabrání zdejšího území byla v rámci propagandy zahájena nepřipravená výstavba tzv. Sudetské dálnice, která měla vést mj. od Chebu do hlavního správního města regionu Liberce. Ale tato dálnice nikdy nebyla plánována v okolí Děčína. Labe měla překonávat o celých 40 km jižněji, tedy v místech Porty Bohemicy u Lovosic. Pro dálnici u Děčína není vhodná krajina a ani tak silný dopravní proud. Nebyl dříve, a je třeba si realisticky přiznat, že není ani nyní  viz. zpráva o vypuštění slova „kapacitní“ u zvažovaného napojení Děčína k dálnici D8 (psali jsme zde).  Do budoucna tedy můžeme počítat se zlepšením dopravy, ale přiměřeným okolnostem.

/ps. v některým z příštích příspěvků si ukážeme další argumentační faul, který je používán, např. v oficiálních materiálech MM DC k novému Územnímu plánu.  Podkladový materiál u varianty „Kozí dráha“ přiznává, že byla zamítnuta MŽP, ale  a u varianty „Chrochvická“ je zamítnutí vyhotovené pod 55948/ENV/2008 zamlčováno. Naopak se zpracovatel slovním spojením snaží vyvolat dojem, že proces již zdárně proběhl../

Ale zpět k Sudetské dálnici.  Shromáždili jsme pro Vás několik běžně nedostupných materiálů, českého i zahraničních historiků. Obrázek, zda Sudetská dálnice měla vést přes Děčín a proč je tedy tato zmiňována ve spojení s Děčínem si udělejte sami.

Mapa zpracovaná historikem Ivo Vondrovským:

Pojednání Ivo Vondrovského o Sudetské dálnici – celý text po rozkliknutí obrázku:

Pojednání německých historiků o Sudetské dálnici – celý text po rozkliknutí obrázku:  .