PŘIVADĚČ_21.01.2019_Všechny tři varianty znovu ve hře (Nominujeme město Děčín na ZAVŘENO?)

Dne 21.01.2019 vrátil Krajský úřad Ústeckého kraje zpět všechny tři varianty přivaděče k přepracování. Aktuálně je tedy ve hře varianta přivaděče Pastýřská, Chrochvická i Zalená.
Krajskému úřadu se nelíbí vyřazení varianty Zelené, která ve všech ohledech vychází nejlépe. Dále pak ledabylé geologické posouzení  variant a celkově povrchní srovnání.  Celý text zde

Nyní tedy ŘSD, aby problematické body přepracovalo a znovu předložilo k posouzení. Možnost je i vést přeložku silnice 1/13 nejkratší a nejlevnější trasou podél řeky Labe.

Na úplný závěr si dovolíme výtku současnému vedení města Děčín. To se ve vstupní hale magistrátu honosí oceněním OTEVŘENO, které získalo předešlé vedení města Děčín. Avšak nové vedení své obyvatele vyčleňuje z rozhodovacích procesů. Např. nebylo schopno na svých webových stránkách či zpravodaji  městě srozumitelně informovat občany, že takový proces EIA probíhá a co je jeho obsahem.  –  Pokud tedy město nezlepší svojí komunikaci s občany bude nominováno na ocenění ZAVŘENO za velkou změnu k horšímu.