Volby 2016

Hlavní strana Volby 2016

  1. Volební přehledy

  2. Volební kalkulačka

  3. Předvolební debata

Děčínské fórum ve spolupráci s KohoVolit.eu, Děčínským deníkem a týdeníkem Princip spustilo tři předvolební projekty:

  1. přehled stran a jejich programů, jmenný seznam kandidátů
  2. volební kalkulačku
  3. veřejnou debatu kandidátů na pozici hejtmana našeho kraje (bude se konat dne 21. 09. 2016 od 17 hodin ve velkém sále Společenského domu Střelnice, ul. Labská 23, Děčín)

Všechny aktivity budou vzájemně provázané a medializované námi i našimi partnery. Budou sdíleny do 18 měst Ústeckého kraje. Zpestří nabídku aktivit občanů okresu Děčín i celého Ústeckého kraje. Umožní nejširší občanské veřejnosti osobně se seznámit s volebními programy, jednotlivými kandidáty a zvýšit tak kompetence k svému rozhodování.  Přitáhnou pozornost k veřejnému dění a přispějí k zvýšení volební účasti obyvatel našeho regionu.

Tento záměr navazuje na naše předešlé úspěchy, kterých jsme dosáhly, nebo se na nich podíleli. Zmiňme například participaci na několika debatách,  zajištění studie týkající se dálničního přivaděče, nebo přehled volebních programů a  volební kalkulačku z roku 2014. Ta byla vyplněna 10%  voličů. Tím se děčínská volební kalkulačka stala druhou nejúspěšnější v České republice.

Budeme rádi, pokud nám dáte tip na otázku, týkající se Vašeho regionu Ústeckého kraje, popř. jakoukoliv připomínku, nebo podnět. Využít můžete mail: decinskeforum@gmail.com nebo zprávy na facebooku:  https://www.facebook.com/decinskeforum/

seznam kandidujících stran:

seznam kandidující stran str.1seznam kandidujících stran str.2

volební preference:

krajské volby