Děčínské návrhy co zlepšit …

Ve více než 1500 městech na celém světě funguje zapojování obyvatel do zlepšování svého okolí,  tzv. participace. Jde o to, že město a jeho obyvatelé mají obvykle přemíru požadavků, co všechno udělat jinak, co zlepšit. Vše udělat správně hned nejde…. a každý z nás řadí priority rozdílně. Takže aspoň malou změnu, v rámci města velmi malou, může každý aktivní zařídit takřka okamžitě.

Proto města zapojená do participace vyčlení část finančních prostředků na projekty, které vymyslí občané. Nápady  vloží na web, kde dojde k hlasování veřejnosti.  Každý člověk může dát obvykle dva kladné hlasy a jeden záporný. Nápady,  které získají nejvíce hlasů budou realizovány.  Konkrétně v Děčíně, ty projekty které se umístily na předních místech do celkové částky 5 mil. Kč. Jeden nápad je omezen částkou max. 500.000,-Kč. Může být tak podpořeno 10 projektů, ale také mnohem více, pokud jednotlivé nápady budou méně finančně náročné.

Participace má zásadní výhodu v tom, že se její prostřednictví vzbudí veřejný zájem obyvatel o stav města. Vzniknou sousedská setkání, zvýší se sebevědomí veřejnosti. Ve městě budou rezonovat různá témata.

Jak se zapojit ?

  1. Nápad – Tak třeba si řeknete, že v Boleticích není dětské hřiště, nebo že takové hřiště schází na sídlišti Kamenická … nebo, že v Krásném Studenci je zarostlá cesta a ulomený kříž Božích muk…. Peníze můžou být použity i na osvětu, atp.
  2. Umístění – Ověříte si, že Váš nápad je na pozemku města: zde nebo seženete písemný souhlas majitele pozemku a souhlas města. (Nikdo z nás, ani město nemůže realizovat projekty na cizím pozemku.)
  3. Hotovo –  Do 15. ledna vyplníte formulář zde

Následně během roku 2018 budete ve spojení s městem, aby jste upřesnili, jak projekt má vypadat. Přeci jen jde o Vaši spokojenost a spokojenost lidí, kteří dali nápadu hlas.

Svou šanci na úspěch zvýšíte, když projektu dodáte „duši“. Stačí fotka, nákres a pár řádků textu, proč zrovna tenhle nápad by měl uspět. A ještě lépe, pokud do přípravy zapojíte sousedy, nebo jiné členy komunity. Můžete se během přípravy poradit i s městským architektem panem Benešem zde, či koordinátorkou participace paní Zemanovou zde.

——————————————————————————————————————–

Krátké představení projektu může vypadat třeba takto. 

 Šustrova cesta
– zvýšení rekreační funkce příměstské krajiny a navýšení turistického potenciálu města.

V jihozápadě města Děčín, mezi sídlišti Chrochvice – Bynov respektive v užším pojetí mezi městskými částmi Krásný Studenec – Horní Oldřichov se nachází neudržovaná  polní cesta s odcizeným křížkem.  Přesto, že je to významné místo příměstských rekreačních aktivit, je cesta neudržována a snižuje tak celkový dojem z  jinak malebné krajiny. 
V části u Krásného Studence, hned vedle ulomeného kříže je cesta rozbahněná  s vyježděnými kolejemi. Prostřední úsek je zarostlý. V části u Horního Oldřichova si zas uprostřed cesty razí koryto Jelení potok.  

Obnova křížku i samotné cesty, může být doplněna například o výsadbu starých  odrůd ovocných stromů.  Nedaleko je také skalní masiv, kde byl historický kříž odcizen. Zbyla po něm jen malůvka bílou barvou. Oprava zanedbaného by se tak mohla stát impulzem pro zdejší městské čtvrti,  pro aktivní trávení volného času jejich obyvatel.
V případě realizace projektu, by v další fázi mohlo následovat  vytýčení turistické cesty propojující Podmokly – Chrochvice – Bynov se zastaveními u pěti studánek. Již tři z nich byly Lesním úřadem Děčín v nedávné době obnoveny.  Stejně tak nedávno obnovený pomník padlým od F. Tampeho by se mohl stát vítaným zpestřením výletní cesty. Turistickým značením 
 by se zdejší kout mohl stát známým nejen pro místní, ale pro nejširší turistickou veřejnost.