Stavební nebo louka? Dle všeho záleží na neveřejném řízení.

Doplnění – Připomínek  návrhu nového územního plánu města Děčín 2017

14) Čtrnáctá připomínka s otazníkem ?

Tuto poznámku připojujeme jako dodatečnou a s otazníkem, protože vzhledem k přírodním podmínkám (a s tím souvisejícím vyhlášení kalamitního stavu) a plynutí času (nutnost odevzdání připomínek do určitého data) nemohla být podrobněji prozkoumána. Nicméně je natolik závažná, že i v tomto stavu, jako obavu, ji připojujeme.

Proces posuzování jednotlivých záměrů má být transparentní a objektivní. Územní plán obsahuje řadu ploch, záměrů, přestaveb a koridorů, které hodnotí v procesu SEA klady a zápory (+,-) a do územního plánu zapracovává.

Existují však i záměry, jde o více než 420 požadavků převážně občanů, které územní plán odmítá.  Samotné odmítnutí není nikterak ve veřejně přístupných materiálech zdůvodněno, vysvětleno a to ani na webu města v elektronické podobě, ani při nahlédnutí do písemných materiálů na magistrátu města, Mírovém náměstí. Bez dalšího byla zveřejněna pouze mapka s přehledem odmítnutých návrhů.

Existustuje tedy obava, že rozhodovací proces, tedy zda ten a ten pozemek např. louka se stane stavebním, nebo naopak zůstane loukou, nebyl uskutečněn de-facto transparentně v posuzování územního plánu ani na základě doporučení komise urbanistiky (jejíž doporučení nebyly často respektovány), ale v neveřejné části v tzv. předkole a tak skryt zrakům obyvatel města Děčína.

 

V novém  územním plánu, kde se rozhoduje o vyvažování veřejného zájmu vs. zájmu soukromého,  představujícím např. zhodnocení majetku jednotlivců v řádu milionů či dokonce desítek milionů.  V takovém případě by dle našeho mínění mělo být postupováno s nejvyšší mírou transparentnosti a otevřenosti. Kdy proces výběru pozemků u kterých má být záměrům žadatele vyhověno a který odmítnut  má být nanejvýš otevřený. Což se však neděje.
Větší důvěře v návrh nového územního plánu ani nepřispívá zcela nesrozumitelné zpracování návrhu územního plánu (uvedeno v bodech 1-13 zde) a absence jakéhokoliv doprovodného vysvětlujícího programu od města – výstavy, debaty.  Což je překvapivé, když si uvědomíme, že se jedná o dokument, který bude ovlivňovat životy nás všech napořád.

Tyto návrhy neprošly zveřejněným posuzováním a byly na rozdíl od „druhých“ zamítnuty: