O pruh širší a bezpečnější silnice Ústí-Děčín? …. „politici netlačí, tak zatím jen velmi pomalu“

Další smrtelná nehoda na silnici silnici I/62 Ústí nad Labem – Děčín vyvolala otázku bezpečnosti této komunikace. Silnice je široká a vcelku přehledná ale přesto, nebo možná právě proto, zde dochází k velkému počtu vážných dopravních nehod.

V roce 2013 byla silnice studií spol. Sudop „Možnosti aplikace uspořádání 2+1 na silnice I. třídy v ČR“ vyhodnocena z hlediska nehodovosti a zatíženosti  jako vhodná k rozšíření a úpravám (krátký ale důležitý, vysvětlující článek zde / celá studie zde).

Na tuto studii navázala studie spol. AF-CITYPLAN, kde toto rozšíření podrobněji posoudila. Se závěrem, že silnice I třídy Ústí nad Labem  z hlediska šířkových a ostatních parametrů může být rozšířena na střídavé uspořádání 2+1 a za Povrly dokonce na uspořádání pruhů 2+2.  Tato úprava je i v detailech proveditelná.

Od té doby na věci došlo jen k malým posunům.  Ministerstvo dopravy ke konci roku 2019 vzneslo k Ministerstvu životního prostředí požadavek na úpravu chráněného území, aby koridor pro silnici mohl být v budoucnu upraven – viz. zde.

V roce 2020 pak ŘSD na podnět města Ústí nad Labem nechalo zpracovat posudek zkvalitnění dopravy v intravilánu města v tomto směru (o tom příště – sledujte DF:). / KÚÚK nechal naprojektovat úpravu křižovatky „Pod Větruší“, tak aby byl dvoupruh z ul. Žižkova k nábřeží Labe ve směru na Děčín viz. zde.

Nelze nezmínit, že celkovým novým uspořádáním by mohla být napravena Stará hluková zátěž (zvýšená hlučnost silnice), při které trpí místní obyvatelé a jenž se od roku 2009 nedaří projekt snížení obtěžování obyvatel výrazně posunout (jedna z část posudku zde). Zároveň v je v tomto úseku šest mostů v 5.stupni  – špatném a dva dokonce na stupni 6. nejhorším, kdy lze mosty ještě provozovat – ve velmi špatné stavu. K výrazným opravám této komunikace tak bude muset v blízké době tak jako tak dojít – viz. mapa stavu mostů zde 

Přejeme tedy řidičům i obyvatelům, aby místní politici přestali sledovat vzdušné zámky projektů za desítky miliard korun a pomohli posunout prověřený projet, který je prověřený a relativně levný.