Pro ŘSD tři. Pro zastupitele DC jen dvě varianty přivaděče. Proč?

Aktuální varianty dálničního přivaděče:

  1. Chrochvická – v roce 2008 vyhodnocena jako NEAKCEPTOVATELNÁ pro příliš velký vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, současným vedením města doporučovaná
  2. Pastýřská – od 2013 v projednávání, opakovaně nesouhlasí zastupitelé města
  3. Zelená –  studií proveditelnosti 2015 hodnocena jako realizovatelná, v procesu EIA vyhodnocena jako nejvíce příznivá
  4. Labe – pro ŘSD „záložní“ varianta, kdy nyní probíhá proces zmenšování evropsky chráněného území, tak aby s tímto nebyla v konfliktu zde

Jak se nyní dále rozhoduje?

ŘSD si dne 02.09.2019 najalo firmu, která pomůže se zadáním veřejné zakázky ke geologickému posouzení varianty 1. Chrochvická 2. Pastýřská 3. Zelená  smlouva (samotná zakázka geologického posouzení zatím nebyla zadána)

Avšak zároveň zastupitelé Děčína budou ve čtvrtek 21.11.2019  od 10.00 hod  rozhodovat jakým směrem se bude dále ubírat územní plán města. Rozhodovat budou mezi variantou Chrochvická a variantou Pastýřská. Rozhodovat budou, protože zastupitelstvo na sebe převzalo úkol krajského územního plánu a doposud nevyjednalo „odmítnutí úkolu“. Pokud by úkol zůstal na územním plánu kraje (což je běžný postup) mohlo by se rozhodovat mezi třemi variantami.