Děčínské usmíření 2017 může být vzorem pro celý svět

Kolem nás se někdy dějí události, které není snadné pochopit. Je mnoho takových, u kterých pravda vypadá z různých úhlů zcela odlišně.

Například soužití Čechů a Němců v českém pohraničí, tzv. Sudetech, bylo historicky složité. Oba národy si představovaly odlišnou budoucnost zdejšího území. Tento spor narůstal v průběhu druhé světové války a vyvrcholil po jejím skončení v roce 1945, kdy byli doposud majoritní němečtí obyvatelé nuceni toto území opustit. Z českého pohledu té doby šlo o oprávněný odsun někoho, kdo byl válečným nepřítelem. Z německého pohledu se jednalo o násilné vyhnání obyvatel z domova, kde jejich rodiny žily po staletí.

Odsunutí obyvatelé Děčínska našli nové útočiště nejčastěji v Bavorsku, v okolí města Nördlingenu. Zde založili spolek „Vlastenecký spolek okresu Děčín-Podmokly“ neboli „Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach“ (zde), pod jehož záštitou vyvíjejí svoji spolkovou činnost dodnes.

 Z obou stran nejprve čišela nesmiřitelnost. Avšak v průběhu desetiletí se při vzájemných návštěvách postupně překonávaly trpkosti doby minulé a obě strany začaly spolupracovat – vydávat dvojjazyčné knihy, opravovat památky, obnovovat historické nápisy, stavět památníky k uctění mrtvých apod. Vzájemné vztahy se zlepšily natolik, že obě strany plánují učinit nebývalé gesto, jež může být doslova příkladem pro celý svět. Jedno z posledních zasedání spolku vyhnaných „Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach“ se ve dnech 6. až 8. října 2017 uskuteční v jejich někdejší domovině, na nejprestižnější adrese ve městě, na Zámku Děčín. Při tomto zasedání spolek za účasti dvou set svých členů ohlásí ukončení činnosti a slavnostně předá zdejšímu archivu své sbírky dobových artefaktů. Jedná se o kulturní bohatství spolku, které za celou dobu své existence nashromáždil. Toto své bohatství nebude dle očekávání uloženo v Nördlingenu či Mnichově, ale členové spolku jen zanechají v Děčíně jako projev důvěry, že právě sem uvedené patří, a že se zde budeme chovat k jejich odkazu a hodnotám s úctou a vážností.

Část takto získaných sbírek bude zařazena do krajanského vlastivědného muzea a zpřístupněna nejširší veřejnosti. Část pak bude k dispozici badatelům v oblastním archivu. Děčín se tak může stát centrem poznání pro odsunuté a jejich potomky – děti, vnoučata, pravnoučata a v neposlední řadě také pro nás a naše děti.  Nepřímo budeme moci vzdát hold generacím, které v minulosti utvářely město, kde dnes žijeme.

 

Z tisku:
Děčínský deník
Sachsische Zeitung

O akci referovalo i Německé velvyslanectví v ČR