Fatální? komplikace přivaděče – GEOLOGIE

První plán, jak komfortně propojit Liberec s Chebem vznikl v roce 1939. Tehdy se začala stavět tzv. Sudetská dálnice. Ta dle plánů však míjela složité území Českého středohoří jižním obchvatem kolem Litoměřic.

Později však bylo rozhodnuto, že v tomto území povede čtyřproudá silnice I/13  do Ústí nad Labem a dále jako dvouproudá přes Děčín. Most této silnice byl v Děčíně zprovozněn v roce 1985 a od té doby kontinuálně vznikají návrhy kudy tuto silnici, na tento most napojit. Žádné řešení není optimální. Je zde složitá geomorfologie – nachází se zde úzká údolí se strmými svahy. Dále pak je zde krajina poměrně hustě osídlená a jsou zde rozsáhlá chráněná území. Proto si celý proces nalezení trasy vyžádal enormní úsilí, plno návrhů a kompromisů. Až poslední dobou, mj. díky aktivitě města Děčín, vznikly tři návrhy, které aktuálně prochází různými procesy posuzování a hodnocení.

Na přelomu roku 2016/2017 se však začíná mluvit o ještě jedné doposud opomíjené „veličině“, která v těchto místech zásadně vstupuje do hry, o geologii.

Jako první toto téma v souvislosti s dálničním přivaděčem do Děčína medializoval pan Dr. Vladimír Cajz CSc. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, který na své přednášce akcentoval území v Chrochvicích, viz. https://youtu.be/UjX7oQJ8aLY?t=3101. Zároveň toto téma otevřel i vedoucího odboru aplikované geologie České geologické služby pan Ing. Petr Kycl (jeden z oborníků zajišťujících svah po sesuvu na D8 a aktuálně zpracovávající projekty k I/13, R35, R48, R49 a R55 dále na D11 a VRT Praha – Most). Ten zveřejnil informaci o jiném problematickém místě dálničního přivaděče. Pod kopcem Výrovna. Viz. 21.30 minuta rozhovoru http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3766712  V jím prováděném průzkumu byla ukončena první etapa šetření viz. zpráva k této etapě http://1url.cz/HtRwI a nyní na některých místech plánovaného dálničního přivaděče jsou prováděny vrty. Ty však nepřináší žádné optimistické informace. Pod Výrovnou (v úseku kudy vedou všechny navrhované varianty přivaděče) se nachází velmi mocné, 17 m hluboké sesuvné území, se třemi kluznými plochami v různých vrstvách. Jedná se v současnosti o nejproblematičtější připravovanou stavbu v ČR, srovnatelnou pouze s nejhoršími úseky na D8, kdy není vůbec zřejmé, zda je tudy silnice vůbec realizovatelná. To bude zřejmé za cca rok, do té doby se však příprava nezastavila, naopak všechny procesy pokračují.

Je třeba nově zahrnout geologii do rozhodovacího procesu a uvažovat s reálným závěrem, že dosavadní varianty mohou být z geologického hlediska neprůchodné, nebo průchodné za kosmických nákladů. Je tedy třeba aby občané, představitelé města a kraje byli ve věci aktivní, zajímali se o danou problematiku a vytvářeli záložní plány, připravovali pro ministerstva a ŘSD argumentaci, tak aby se dopravní spojení a kvalita života obyvatel Děčína zlepšovala. Jen tak lze i v takto složitém území dosáhnout nějakého zlepšení.

stožár