Lednové zastupitelstvo 2014:

04:40 – schválení odměn mezi zastupiteli, bez veřejného uvedení částek
05:50 – nepřevzetí Střední školy lodní do majetku města Děčína
07:20 – oprava kašny v Podmoklech z fondu Ministerstva obrany
10:48 – dotace sportovním klubům
14:20 – prodej pozemku kvůli Vilsnické spojce
17:50 – prodej pozemku na Starém městě na soukromý dům pro seniory
20:20 – změna organizačního řádu Magistrátu DC před koncem volebního období
24:00 – jednání se opakovaně neúčastní pan tajemník Zajíček
26.40 – zpráva o kontrole kotlů
32.30 – paní Vacková
– opakovaná žádost o zveřejňování materiálů před konáním zastupitelstva
– HC Děčín, odklonění dceřiné spol. do Prahy
– „švarcsystém“ na zimním stadionu
– kritika kalendáře města
48:40 – pan Singa
– po změně dopravního značení problémy s dopravou v ul. Jezdecká
1:00:10 – paní Dlabalová
– neúnosný stav chodníků v ul. Severní a Kozinova, hlučná údržba zeleně a problematika petard

Video:  Bez názvu-1