Inspirace z Bíliny

V roce 2016 stát ustupuje od varianty, kterou doposud prosazovat – Východní obchvat a nechává posoudit dvakrát dražší variantu navrhovanou komisí města – Variantu X viz. zde: stát prověří variantu X

Město Bílina si v roce 2014 nechalo vypracovat studii proveditelnosti Varianty X, která by byla pro obyvatele příznivější: ke_stažení