Novostavba silnice Česká Lípa – Nový Bor má problém a s tím i „děčínský odvaděč“

Silnice I/9 vede od D8 u Prahy přes Mělník k Rumburku. V části mezi Českou Lípou a Novým Borem je záměr přeložit silnici do nové stopy. Kdy právě do takto upravené přeložky má u malinkaté vesnice Manušice ústit jiný záměr a to přeložka silnice I/13 vedoucí z Děčína na východ (tzv. Manušická spojka).

Protože ale plánovaná přeložka silnice I/9 naruší místa výskytu asi 50 chráněných živočichů a rostlin požádalo ŘSD o udělení výjimky z jejich ochrany. – Část zamýšlené přeložky vede přes území CHKO a část mimo toto území. Proto je nutný souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (CHKO) i Krajského úřadu Libereckého kraje.

Obě tyto instituce na „svých územích“ vydaly zamítavé stanovisko s přeložkou, neboť nebyla dostatečně odůvodněna potřebnost vést silnici v nové stopě. Tedy že nová silnice je důležitější než ochrana 50 kriticky, či silně ohrožených druhů živočichů a rostlin. Například nejsou přesvědčivé argumenty ohledně plánovaných intenzit dopravy, kdy po dostavbě dálnice D8 a D10 jezdí na I/9 (a bude jezdit) méně vozidel než dříve. Dále se současná silnice dotýká obydlené zástavby méně než ta plánovaná (např. paradoxně plánová má vyšší míru protihlukových stěn), současně nehodovost na silnici I/9 je na nízké úrovni a vhodnými opatřeními by šla ještě snížit. Zamýšlené úspory času řidičů jsou minimální atd. – Kdy v žádosti tak nebylo doloženo, že by převážil zájem zájem společnosti ohledně výstavby, nad ochranu ohrožené přírody.

Všechny podrobné argumenty si můžete přečíst sami v rozhodnutí: AOPK zde a KÚLK zde

Jistě ŘSD podá proti oběma rozhodnutím stížnost, popřípadě shromáždí nové argumenty. Poslední možností je pak respektování přírody ze strany státu a její rozmanitosti v cenných lokalitách. To by však zde zapříčinilo nutnost revize záměrů,  jak přeložky silnice Česká Lípa – Nový Bor, tak jistě i Děčín – Manušice. / Demokracie je o zvažování, tak uvidíme jaké argumenty se ukáží pro naši společnost jako podstatnější. My Vás o vývoji budeme nadále informovat jak na webu tak i na fcb DF zde.