Přivaděč 2018/2019

Zdánlivě je kolem přivaděče klid, avšak různé procesy běží. Aktuálně se veřejnost může vyjádřit k variantám Pastýřská, Chrochvická či Zelená. To jsou varianty, u kterých ŘSD nechalo zpracovat posudek jejich vlivu na životní prostředí. Předkládanou dokumentaci si můžete prohlédnout zde

Co však toto vyhodnocení říká? Dokumentace sděluje, že absolutně nejlépe hodnocenou variantou je varianta Zelená. Naopak varianta Pastýřská či Chrochvická jsou na chvostu hodnocení, v mnoha ohledech jsou označeny jako velmi špatné.
Avšak u Zelené vznikl dojem z možného ovlivnění podpovrchové vody v oblasti luk u Bohyně, proto ji předkládaná dokumentace nedoporučuje. V závěru je tak mírně preferovaná varianta Pastýřská před Chrochvickou.

V tabulce porovnání variant jsou přidělovány body pořadí variant (nižší je lepší). 

Tabulku je možné zobrazit v grafu (varianty Zelená, Pastýřská, Chrochvická):

Jedná se však o názor a hodnocení zpracovatele, jenž je placen z prostředků předkladatele. Proto zákon umožňuje se k těmto názorům vyjádřit, rozporovat je či je doplňovat. Jedna pracovních verzí připomínek je zde

Pokud usoudíte, stejně jako my, že varianta Pastýřská či Chrochvická nejsou to pravé, budeme rádi, pokud se připojíte a zašlete za sebe třeba takto jednoduchou připomínku: zde  Nezapomeňte však, že možnost připomínkování byla zveřejněna na Vánoce a tak je nutné dodržet termín zaslání do 11.01.2019!