Květnové zastupitelstvo 2015

05:30 – pozastavení Územního plánu Děčína z důvodu zapracování alternativ jez a přivaděč

10:20 – kontrolní komise: „Za konkrétní pochybení při realizaci stavby a opravy střechy plavecké haly nesou odpovědnost:

  • pan Vladimír Medek – starosta

  • pan Věroslav Machuta – vykonávající dozor stavby za město

  • pan Pavel Sukdol – vedoucí odboru investic.“  (viz. zde)

13:00 – prodej rodinného domu Maxičky (mimo areál)

17:10 – zamítnutí nové herny ul. Masná 9712, Děčín

23:20 – zamítnutí nové herny ul. Kamenická 155, Děčín

26:10 – schválení přípravy projektů akční plán např. :

  • přechod Teplická u Tesca, zveřejňování smluv, oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, kanalizace Horní Oldřichov, obnova Podmokel, Tyršova mostu, bezbariérový přístup DDM, obnova parku Bažantnice – U Kaple – u kina – 2.polské armády – Duchcovská, přestavba bouling Křešice na dům pro nemohoucí, odstranění záplav Boletice, oprava mostu Lesná, oprava jezu Ploučnice, zateplování škol, chodníky atd. atd.

29:30 – neprominutí dluhu provozovateli restaurace Pastýřská stěna

diskuze

1:15:50 – pan Pavel Sinko , přesun tržnice v Podmoklech / je zde velký zájem 4. firem provozovat tržnici

1:20:20 – paní Pavla Vacková, ubytovna v Děčíně provozovaná členem ČSSD panem Petrem Trabalkou, nezveřejňování platů v Dopravním podniku Děčína

video:hlasování