Dubnové zastupitelstvo 2015

07:30 – dotace v kraji (prezentace zamýšlené spolupráce v kraji)

47:10 – spolupráce Děčína s Agenturou pro sociální začleňování¨

43:15 – odpouštění nájmu, penále hřiště U Kocánka

1:10:10 – převzetí opěrné zdi po dokončení Vilsnické spojky

diskuze

1:29:20 – pan Přemysl Vonka – podpora sdružení Smysl života

1:37:15 – paní Hanusová – hluk z restaurace Děčín I

1:58:30 – pan Jiří Zeman – hluk z automyčky Pivovar

video:

vonka