Smlouva o zhotovení studie proveditelnosti dálničního přivaděče je podepsána

V zasedací místnosti primátorky města Děčína mezi Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín a spol. AF-CITYPLAN byla dne 02.03.2015 podepsána smlouva na zhotovení studie proveditelnosti přeložky silnice I/13 dálnice D8 – Děčín (dálniční přivaděč) na variantu Zelenou, E442 a Chrochvickou, viz. smlouva

Varianta Chrochvická 2011 je pro město Děčín průtahovou variantou, zatíží stejný počet obyvatel města, jako současné vedení silnice. Jedná se o klikatý průtah městem. Město Jílové s touto variantou vyslovilo nesouhlas. A minimálně do km 3,854 je tato varianta totožná s dříve Ministerstvem životního prostředí zamítnutou variantou VA. Proto DF před podpisem smlouvy vydalo toto prohlášení: prohlášení