Pour féliciter 2016

PF-2016-web tttt

Hezký nový rok 2016 !

 

Některé události v dopravě na Děčínsku roku 2015:

  • byl zakázán průjezd kamionů přes Jílové zde
  • v regionu vznikla studie proveditelnosti a srovnání dálničního přivaděče varianty E442, Zelené, a Chrochvické zde
  • krajský úřad vrátil ŘSD posouzení varianty Chrochvické a Pastýřské k přepracování zde
  • město Děčín se vyslovilo k preferované variantě přivaděče
  • byla vyhotovena studie Děčín – Česká Lípa zde
  • bylo započato posuzování dvou variant Folknářské spojky zde
  • byla započata stavba Vilsnické spojky (nejprve přeložka kabelů)