Červnové zastupitelstvo 2015

06:30  – dotace max. 400 tis. „Labské plavební“ na dopravu Děčín – Hřensko

16:50 – dotace 104 tis. informační centrum hlavní nádraží

26:00 – dar používané cisterny dobrovolným hasičům Hošťka

28:45 – prodloužení názvu ulice Polská z Letné do katastru Krásný Studenec, úprava názvu ulice z Hostická na Hoštická v Nebočadech

33:00 – veřejná zakázka technické služby 286 mil.

34:00 – veřejná zakázka sběrný dvůr 104 mil.

34:40 – veřejná zakázka údržba zeleně 97 mil.

35:10 – veřejná zakázka údržba komunikací 130 mil.

36.20 – pokračování v soudním sporu s firmou, která tvrdí, že byly zhodnoceny nemovitosti v ul. Zámecká a Čs.legií

38:30 – zájem Děčína na přistoupení k jednotné jízdence kraje

pozemky

51:05 – žádost o prodej pozemku pro rekreační lukostřelbu na střelnici u Terezínského rybníka (nesouhlas s prodejem pozemku, max. pronájem pozemku)

54:10 – prodej pozemků pro hrázku na potoce v Horním Oldřichově

59:10 – výkup pozemků pro zalesnění některých pozemků v kat. Březiny

1:04:00 – dotace 10 tis. pro kříž na zrušeném hřbitově na Horním Chlumu

diskuze

1:15:40 – pan Ryvola: zastupitel Sinko  v souvislosti s kozí dráhou lže, chci omluvu ve zpravodaji

1:20:50 – pan Sinko:  zapomeňte na omluvu, orodoval jsem za Vás pro dotaci na přejezd, zajistil rychlou kolaudaci a přes protesty kasino

1:23:20 – pan Zeman: zastupitel Ryvola nerozlišuje soukromé a podnikatelské zájmy ve věci kozí dráhy a zastávek autobusů u Pivovaru

1:29:50 – pan Anděl: článek zastupitele Sinka byl nekorektní

 

video – klikni na fotku:

ryvola