Veřejná debata očima DF

2014-05-22-0713

Dne 22.05.2014 proběhla v městské knihovně veřejná debata na téma „DOPRAVA NA DĚČÍNSKU“.

Přivaděč – při debatě bylo sděleno, že Studii proveditelnosti dálničního přivaděče D8-Děčín je ochotna zaštítit  Hospodářská a sociální rada okresu Děčín (předseda pan Josef Zoser), kdy pan Jaroslav Komínek (KSČM) za KÚÚK přislíbil finanční spoluúčast, stejně tak Pavel Sinko (ČSSD) za město Děčín a Miroslav Kalvas (Občané Jílového) za město Jílové.

Dále pan Ing.Vladislav Raška (ODS),  pan Pavel Sinko (ČSSD), paní Šárka Zimová Dostálová (VPM) a pan RSDr. Jaroslav Horák (KSČM) se za své strany shodli, že na zastupitelstvu města Děčín bude projednána záležitost udělení finančních prostředků na tuto studii včetně jednoznačného stanoviska zastupitelstva k novostavbě tranzitní silnice v nejcennější lokalitě Děčína (variantě Pastýřská).

Silnice 262 – dále byla představena studie Zbytny_tranzit, kterou si nechal vypracovat KÚÚK z které vyplývá vhodnost omezení těžké nákladní dopravy od 22.00 hod do 06:00 hod na silnici protínající Benešov nad Ploučnicí. Krajský úřad bude prosazovat zákaz vjezdu kamionů v tuto dobu.

Autobusová doprava – od 01.01.2015 byly vysoutěženy nové autobusové spoje v kraji. Tyto budou bez výjimky všechny nízkopodlažní, klimatizované s elektronickým informačním systémem. Na Děčínsku budou za autobusy pravidelně spřaženy cyklovleky, tak aby se podpořil turistický potenciál regionu.

Kozí dráha – KÚÚK si nechal vyhodnotit turistický potencionál regionálních tratí, kdy největší potenciál ze všech byl zjištěn u Kozí dráhy. Z tohoto důvodu by KÚÚK rád převzal tuto trať do své správy a zavedl zde pravidelnou turistickou dopravu.

Integrovaný dopravní systém – kraj od roku 2015 zřídí v kraji IDS s jednotnou přestupní jízdenkou na všech spojích – čipovou kartu. Nyní jsou oslovovány jednotlivá města, aby se k tomuto záměru připojila. Kraj je připraven jim kompenzovat případné finanční ztráty.  Jde o to, že na jednu jízdenku bude možné cestovat z jakéhokoli místa kraje na jiné místo, nehledě na přepravce. Např. z Huntířova do Nemocnice v Teplicích, tak aby zákazník nemusel zkoumat jednotlivé podmínky různých přepravců, včetně MHD. S tím souvisí i zavádění nových funkcionalit, např. jako aplikace do MT, kde po zvolení cílového místa systém sám pomocí souřadnic GPS vyhledá nejbližší zastávku a spoj.

 

10407609_512856705493072_6261822006820751366_n Děčínské fórum tímto děkuje paní Šárce Dostálové Zímové za uspořádání této přínosné debaty, panu Jaroslavovi Komínkovi a všem zúčastěným úředníkům KÚÚK za jejich zajímavá vystoupení, politikům i cca 50 ti občanům za zájem o dění v Děčíně. 

 A přidáváme: očima paní Šárky Dostálové Zímové