Dubnové zastupitelstvo 2014

05:05 – IPRM prováděcí zpráva

06:00 – prominutí poplatku za nájem

06:50 – splátkový kalendář dluhu

07:40 – návrh Viktoriaplay a.s. na změnu „hazardové vyhlášky“

09:40 – vzato na vědomí vyhodnocení strategického plánu 2001-2013

10:50 – finanční dotace subjektům  do 50 tis. od odboru sociálních věcí

12:10 – finanční dotace subjektům nad 50 tis. od  odboru sociálních věcí

13:00 – dotace 25tis. spol. NIPI o.p.s.

13:40 – zpráva o komunitním plánu 2010-2013

14:30 – odkoupení reklamních hodin na Husově nám. za 24.tis.

15:30 – převod kopané studny vodárnám

18:40 – dotace sportovním klubům

20:30 – rozšíření IPRM o další část kamerového systému a revitalizace sídliště

21.30 – změna stanov Thermo

22:30 – pozemky (např. prodej pozemku na štěrkovou přehrážku potoka v ul. Jelení, H.O. / neschválení prodeje zeleně na Novém městě)

32:10 – zpráva rady města (150 tis. na zprovoznění kašny na zámku, 100 tis. nová opona divadlo, 15ti. Publikace Tuláci Jetřichovicka, nedělní výlety z Lázní Teplic, nespokojenost s Insky – pokuta)

38:30 – zpráva o činnosti magistrátu (pronájem nebíčka, systém monitoringu dopravního omezení, úprava prostoru před Billa, 2013 – 12tisíc dlužníků za komunální odpad, vyhodnocení strategie 2014-2020, nový dodavatel el. energie Amper market, už po 5té zakázka na právní služby

diskuze

49:45 –  paní Vacková (dluh občanů 21mil., strategie 2014-2020, ušetřených 100 mil., 40 mil. na sport, hokej, herna v Pivovaru,  úklid břehů Labe)

1:05:15 – slib pana zastupitele Plachého, že si u něj lze vyžádat informace, které Magistrát nezveřejňuje /DF vyjádření pana Plachého mírně dezinterpretovalo, s poukazem na to, že zastupitelstvo zveřejňuje k jednání jen strohé informace, bez důvodové zprávy. – obdobě, Děčín nezveřejňuje podrobnosti k smlouvám a to ani na vyžádání…/

1:09:00 –  pan Donát jednání ohledně lodní přepravy  1:12:10 –  pan Samler odvolání ředitele MŠ Boletice

Plachý

zveřejněné materiály