Březnové zastupitelstvo 2015

07:15 – prošetření závad Plavecký areál

+ diskuze  – MUDr. Zeman (ODS) – protest proti prošetřování

Dr.Šenkýř, pan Foldyna, MUDr. Trněný, pan Pelant, pan Němeček, paní Cermanová – pro

23:23 – Změna rozpočtu města 93 mil. (43 mil. rezerva na budoucí projekty, 20 mil. mimořádná splátka úvěru)

27:10 – dotace kultura 2015

28:15 – dotace 200 tis. na mistrovství floristů

28:40 – dotace 500 tis. pro nájemce spol. domu Střelnice

30:50 – podpis smlouvy Hřiště Bynov (dar dealera automobilů ve výši 550 tis. za účast obyvatel města při soutěži –  „Běhání Run Blue – Auta poháněná srdcem“)

32:20 – dotace 2.130 tis.  sportovní oddíly

33:30 –  žádost o grant Obnova parku Bažantnice

36:50 – dar hasičského vozidla obci Dolní Habartice

38:00 – měsíční odměny zastupitelům a radním

44:30 – blok pozemků

(proluka naproti gymnáziu nebude zastavěna)

zpráva o činnosti

1:00:00 – obnova Památníku obětem války u kostela sv. Václava a Blažeje, pronájem restaurace Pastýřská stěna, nové plavidlo přívoz, přípravné třídy v ZŠ

1:05:00 – 3 v úvahu přicházející trasy přivaděče

1:09:20 – kauza městské lesy (DF má info, že bude změněn způsob těžby v městských lesích, aby nedocházelo k holinám)

diskuze

1:15:00 – Milan Stehlík, nic neprodávejte – mám vás všechny rád

1:21:26 – p. Jano, obecně proti jakémukoli prodeji, dejte nám Romům práci

video:

primátorka