Dotazníky swot města Děčín

V průběhu měsíce července Magistrát města Děčín zveřejnil záměr zjistit názory občanů a tato zjištění pak zakomponovat do svých dlouhodobých plánů. http://www.mmdecin.cz/mesto-2/strategie-2014-2020   K tomu mají sloužit dotazníky, tzv. swot analýzy. Magistrát jich připravil 27.  Každá analýza je vlastně dotazník na určité téma (např. doprava, bydlení, skály, apod.), který je rozdělený do čtyř polí.  Každé pole pak obsahuje tvrzení, kterým je třeba přidělit body. Obdržené body budou pak pracovníci magistrátu sčítat a vyhodnocovat.

Při podrobnějším prostudování všech analýz, se však nelze ubránit dojmu, že v nich není obsaženo celé spektrum názorů.  Očividné je to u tématu dálničního přivaděče. Ten nemá samostatnou kapitolu, ale je v uvedených dotaznících zmíněn 13x.  Vždy v zcela pozitivním kontextu.

Rádi bychom, aby město zaznamenalo celou škálu názorů a obav, tyto vzalo na vědomí a aktivně je pomohlo řešit. Za tímto účelem jsme použili dotazník „doprava“, do kterého jsme doplnili i naše postoje a dali k dispozici občanům k vyplnění. moje_swot_final

ps. všimli jste si, že všechna řízení – ministerstvo – kraj – město – mají být občany připomínkovány v termínu červenec – srpen?