Podané připomínky na Ministerstvo ŽP

V České republice vzniká Dopravní strategie http://www.dopravnistrategie.cz/. Jedná se o materiál který má 1600 stran a je k němu zpracována dokumentace SEA viz. http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP129K.  V příštích desetiletí se má stát věrohodným podkladem pro dopravní stavitelství a zejména má být podkladem pro Evropskou komisi, jasně zdůvodňujícím, které dopravní stavby a proč má EU dotovat z operačního programu Doprava II, která má začít platit od roku 2014-2020.

Materiál DSS2 vznikal rok a půl, za pomoci Dopravní federace http://www.dopravnifederace.cz/home, kdy výsledek je velice problematický. Tato dopravní sektorová strategie 2, má věrohodně zdůvodnit potřebnost financování a výstavby velkých dopravních staveb, avšak použila takovou metodiku, která vlivy staveb na zdraví obyvatel (hluk, emise) a životní prostředí velmi významně ponížila, že tyto hodnocení a smysluplnost staveb měly pramalý až téměř žádný vliv.
Hodnotitelé této strategie v procesu SEA jsou si toho poměrně dost vědomi a toto se v SEA mnohokrát objevilo. Bohužel v závěru svého hodnocení jsou velmi smířliví a říkají, že je možné vydat souhlasné stanovisko a … „příště při aktualizaci Dopravních sektorových strategií by se dopravní stavby měly posuzovat jinak a lépe“.

S tím není možno souhlasit, neb už bude pro mnohé lokality pozdě…. a další miliardy budou zas pochybně proinvestovány. Proto jsme podaly připomínky: zde.