Zasedání Zastupitelstva města Děčín

27.6. 2013 proběhlo  zasedání Zastupitelstva města Děčíndiskuze

kdy  hned na začátku byla projednána petice Chrochvic – Želenic – Václavova a Studence. Účast veřejnosti byla velmi hojná a podpora zástupců DF hlasitá. Zástupkyně DF paní Marková přednesla prohlášení, ve kterém opět zpochybnila důvody pro které Město podporuje Chrochvickou variantu dálničního přivaděče.

Během následné diskuse se zastupiteli, kromě příspěvku zastupitelky Šárky Zimové-Dostálové (článek), která informovala o nových možnostech řešení transitní dopravy, zazněly ze strany zastupitelů opět stejné polopravdy až nepravdy. Vzhledem k tomu, že předpokládáme že tyto byly vyřčeny hlavně z důvodu neznalosti, v reakci na to připravila paní Marková pro tisk článek, který si můžete zobrazit zde.

Na závěr zasedání jsme se dotazovali, jak je možné připomínkovat tzv. SWOT analýzu, pomocí které se obyvatelé Děčína mohou vyjádřit k budoucímu vývoji města. Aktuální textace analýzy je jednostranná a nenabízí děčanům možnost vyjádřit se k hrozbám, které nevhodně postavený přivaděč může životu ve městě přinést.