Fatální? komplikace přivaděče – GEOLOGIE

První plán, jak komfortně propojit Liberec s Chebem vznikl v roce 1939. Tehdy se začala stavět tzv. Sudetská dálnice. Ta dle plánů však míjela složité území Českého středohoří jižním obchvatem kolem Litoměřic.

Později však bylo rozhodnuto, že v tomto území povede čtyřproudá silnice I/13  do Ústí nad Labem a dále jako dvouproudá přes Děčín. Most této silnice byl v Děčíně zprovozněn v roce 1985 a od té doby kontinuálně vznikají návrhy kudy tuto silnici, na tento most napojit. Žádné řešení není optimální. Je zde složitá geomorfologie – nachází se zde úzká údolí se strmými svahy. Dále pak je zde krajina poměrně hustě osídlená a jsou zde rozsáhlá chráněná území. Proto si celý proces nalezení trasy vyžádal enormní úsilí, plno návrhů a kompromisů. Až poslední dobou, mj. díky aktivitě města Děčín, vznikly tři návrhy, které aktuálně prochází různými procesy posuzování a hodnocení.

Na přelomu roku 2016/2017 se však začíná mluvit o ještě jedné doposud opomíjené „veličině“, která v těchto místech zásadně vstupuje do hry, o geologii.

Jako první toto téma v souvislosti s dálničním přivaděčem do Děčína medializoval pan Dr. Vladimír Cajz CSc. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, který na své přednášce akcentoval území v Chrochvicích, viz. https://youtu.be/UjX7oQJ8aLY?t=3101. Zároveň toto téma otevřel i vedoucího odboru aplikované geologie České geologické služby pan Ing. Petr Kycl (jeden z oborníků zajišťujících svah po sesuvu na D8 a aktuálně zpracovávající projekty k I/13, R35, R48, R49 a R55 dále na D11 a VRT Praha – Most). Ten zveřejnil informaci o jiném problematickém místě dálničního přivaděče. Pod kopcem Výrovna. Viz. 21.30 minuta rozhovoru http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3766712  V jím prováděném průzkumu byla ukončena první etapa šetření viz. zpráva k této etapě http://1url.cz/HtRwI a nyní na některých místech plánovaného dálničního přivaděče jsou prováděny vrty. Ty však nepřináší žádné optimistické informace. Pod Výrovnou (v úseku kudy vedou všechny navrhované varianty přivaděče) se nachází velmi mocné, 17 m hluboké sesuvné území, se třemi kluznými plochami v různých vrstvách. Jedná se v současnosti o nejproblematičtější připravovanou stavbu v ČR, srovnatelnou pouze s nejhoršími úseky na D8, kdy není vůbec zřejmé, zda je tudy silnice vůbec realizovatelná. To bude zřejmé za cca rok, do té doby se však příprava nezastavila, naopak všechny procesy pokračují.

Je třeba nově zahrnout geologii do rozhodovacího procesu a uvažovat s reálným závěrem, že dosavadní varianty mohou být z geologického hlediska neprůchodné, nebo průchodné za kosmických nákladů. Je tedy třeba aby občané, představitelé města a kraje byli ve věci aktivní, zajímali se o danou problematiku a vytvářeli záložní plány, připravovali pro ministerstva a ŘSD argumentaci, tak aby se dopravní spojení a kvalita života obyvatel Děčína zlepšovala. Jen tak lze i v takto složitém území dosáhnout nějakého zlepšení.

stožár

Do jaké čtvrti patříte Vy – byli jste volit?

Děčínské fórum zapojuje občany do veřejného dění, aby se nám tu všem lépe žilo, a považovali jsme Děčín takřka za vlastní. Ideální příležitost k projevení takového zájmu jsou volby. Pro lepší orientaci mezi politickými stranami jsme proto na našem webu připravili přehled všech stran a jejich programů. Dále pak, spolu s organizací KohoVolit.eu, volební kalkulačku, kde si každý mohl vyzkoušet soulad svých názorů s názory jednotlivých stran. A konečně jsme také spolu s Děčínským deníkem a týdeníkem Princip uspořádali předvolební debatu devíti lídrů, kteří dle předvolebního průzkumu měli šanci uspět a dostat se do zastupitelstva kraje.

Volby dopadly pro někoho příjemně, pro druhého méně. Nechť si každý zhodnotí sám za sebe.  Co je ale neméně zajímavé, a v mnoha ohledech vypovídající, je volební účast nás občanů.

Ústecký kraj se stal místem, kde k volbám přišlo nejméně voličů. Konkrétně necelých 29 procent. Před námi je i kraj Karlovarský, s volební účastí o 1,3 % vyšší.  Na opačném konci je pak kraj Královehradecký, Vysočina a Zlínský. U prvně jmenovaného dosáhla volební účast 38,50 %, tedy je o deset procent vyšší než v Ústeckém kraji.

Zajímavé je také srovnání s Děčínem, kde byla průměrná volební účast 30,64%. Napříč jednotlivými čtvrtěmi ale byly propastné procentuální rozdíly. Porovnejte sami:

50,52 – Jalůvčí                                                      

48,14 – Škrabky                                                      

45,44 – horní část Letné                                        

44,89 – Nové Město (pod nemocnicí)

43,53 – Maxičky

41,25 – spodní část Letné                                                   

39,75 – Václavov                                                   

37,90 – Krásný Studenec                                       

37,86 – Děčín I, Čsl. armády

37,73 – část Nového Města            

36,63 – Horní Oldřichov                              

35,98 – Želenice                                      

34,81 – Dolní Žleb                                    

34,57 – Čechy, Bělá

33,89 – Lesná

33,67 – část Starého Města

33,15 – Děčín I ul. Tyršova

31,82 – Chrochvice

31,72 – sídliště Kamenická  

31,63 – Podmokly centrum    

31,54 – Bynov

29,51 – horní část Želenic

28,49 – staré Boletice

27,85 – Loubská

27,64 – Nebočady 

27,61 – Březiny

27,23 – Křešice

25,47 – Prostřední Žleb

17,86 – horní část Boletic

09,16 – Rozbělesy

 

Pokud patříte mezi ty, kteří se zajímají a byli volit, tak děkujeme.  Stejně tak je si třeba říci, že nikdy není pozdě začít se zajímat o své okolí. Možná právě nadešel ten správný čas.

ps.Chcete znát přesnou volební účast u Vás v ulici?

přehledy volební účasti okrsků: zde

přehledy volebních obvodů: zde

plocha-mapa

Děčínský hacker řádil

Nevíme, zda někomu vadila námi zveřejněná informace, že

 •  Varianta dálničního přivaděče „Chrochvická“ byla Ministerstvem ŽP pro příliš vysoký vliv na obyvatele a ŽP vyhodnocena jako NEPŘIJATELNÁ (v tzv. procesu EIA – zatížila by stejné množství obyvatel, jako současný stav – 14,5 tis.) A Ministerstvem dopravy pak v procesu HDM4 ekonomicky vyhodnocena jako NEPŘIJATELNÁ, jako příliš nákladná
 • nebo naše volební kalkulačka
 • nebo zveřejnění studií k železniční dopravě, přístavišti atp.
  V každém případě se přes zásuvný modul nějaký zloduch dostal na náš web, smazal jej a doplnil peprný komentář. Netušili jsme, že někomu vadíme. Nejsme žádní it odborníci, ale přesto se pokusíme web několik let nazpět obnovit. Bude nám to chvíli trvat, tak se omlouváme za problémy.
  Také uděláme vše proto, aby se situace neopakovala.

ps. Zpráva pro hackera či objednavatele:  Zkuste příště neničit, ale argumentovat. Jsme jakékoliv diskuzi přístupní: decinskeforum@gmail.com nebo na facebooku https://www.facebook.com/decinskeforum/

 

hacker obrázek

Nominace na ******************** Cenu města Děčína 2017

Tímto nominujeme na cenu města Děčína paní Kateřinu Hronkovou a paní Vladěnu Šebkovou  za realizaci neziskového projektu OSTŘÍHEJ SE ČESKO, který několikátý rok spolu se svými spolupracovníky realizují v kadeřnickém salónu Andy na území města Děčína.

Jedná se ukázkový projekt podpory onkologických pacientů a pacientů s Alopecií. Spočívá ve sběru dlouhých vlasů z celé ČR i zahraničí a následné bezplatné výrobě paruk určeným lidem procházejícím léčbou spojenou s ozařováním a vypadáváním vlasů.

Tím přispívají k zachovávání kvality života nemocným. Zároveň prohlubují občanskou pospolitost a šíří dobré jméno města Děčína i celého Ústeckého kraje.

Stánky fcb OSTŘÍHEJ SE ČESKO: http://1url.cz/qtWes:

aktualizováno – Začala stavba Vilsnické spojky !

Na jaře 2016 byl proveden prořez zeleně, v létě pak započaly přeložky sítí – elektřiny, vody atd. Samotná stavba nové komunikace začne 10.09.2016, kdy bude stavba předána hlavnímu zhotoviteli. –  Děčín se tedy může těšit na další sadu dopravních omezení, ale také v budoucnu na zlepšení dopravy.

Vyhláška o dopravních opatřeních:

vyhláška Vilsnická spojka

Varianty přivaděče:

Materiály k jednání:

Varianta průtahová „C“:

Varianta obchvatová „zelená“:

Varianta využití mezinárodní „E442“:

 1. Vilsnická spojka:  leták_ŘSD   Průvodní_zpráva   mapa_od_Ústí_00–0,5km    mapa_od_Ústí_0,5–1,3km  mapa_od_Ústí_1,3–1,88km
  – osazení značek:a) 1url.cz/ctSZK b) 1url.cz/ItSZr c) 1url.cz/wtSZu
 2. Kladrubská spojka:  leták_ŘSD
 3. mapa: mapa_trasy_E442
 4. studie 2+1 (str.44 zmíněna E442) studie_SUDOP_Praha    novinový_článek

Závěr jednání:

Prohlášení Fóra občanských sdružení a zástupců petic

Dne 8. května 2013 vydali zástupci občanských sdružení

Děčané proti průtahu

Podmokly proti přivaděči

Sdružení za udržitelný rozvoj města Děčína

Zelené údolí Horní Oldřichov

společně se zástupci petic

Chrochvice – Želenice (cca 900 podpisů)

Bynov – Letná – Dolní a Horní Oldřichov – Podmokly (cca 2800 podpisů)

Horní Oldřichov (cca 300 podpisů)

prohlášení určené všem občanům měst Děčína, Jílového a Libouchce a

stejně tak zastupitelům těchto měst, médiím, Krajskému úřadu Ústeckého

kraje, Ředitelství silnic a dálnic, CHKO České středohoří, Ministerstvu

životního prostředí ČR i Ministerstvu dopravy ČR, že v souvislosti

s projednávaným záměrem přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – dálnice D8

budou od této doby v rámci konstruktivního, transparentního a co

nejobjektivnějšího přístupu jednat ve shodě. Za tímto účelem vytvořili

platformu Fórum občanských sdružení a zástupců petic.

Toto Fórum podporuje názor, že město Děčín, město Jílové i další obce na

stávající trase silnice I. třídy I/13 potřebují rychlé řešení dopravní situace.

Současný stav není optimální a dlouhodobě udržitelný. Kapacita této

dopravní komunikace je nedostatečná – doprava je vedena hustě

obydleným územím, což má negativní vliv na životy tisíců lidí. Po dokončení

dálnice D8 se pak předpokládá další nárůst provozu na této dopravní

tepně, dle některých odborných studií až dvojnásobný, a to zejména

z důvodu navýšení tranzitní dopravy. Touto cestou se totiž dokončí spojení

Polska, Ostravy a Liberce s Německem, a to přes úseky, jež nejsou

zpoplatněny.

Toto Fórum zpochybňuje objektivitu a profesionálnost Ředitelstvím silnic a

dálnic předloženého Oznámení záměru přeložky silnice I/13 – jsou v něm

totiž zveřejněny nepřesné a zavádějící informace. Alarmující je například

tvrzení na jeho straně 24, že pro posuzované území Chrochvic, Želenic,

Jílového atd. je charakteristická míra imisí měřených na Sněžníku. Dle

našeho přesvědčení je zde veřejnost úmyslně klamána, neboť jsou

záměrně zvolena data s nulovou výpovědní hodnotou, aby při posuzování

imisí vycházejících z dopravy na přeložce I/13 byly zákonné limity splněny.

Jen tak lze totiž docílit toho, aby byla tato nová komunikace trasována do

bezprostřední blízkosti obytné zástavby.

Varianty, které prosazujeme:

Současně prosazujeme hodnověrné posouzení

Tato manipulace pravdou je o to závažnější, uvědomíme-li si, že odborníci

varují před výraznou škodlivostí nejmenších prachových částic, jež

produkuje silniční doprava, zejména před škodlivostí aerosolu frakce PM

10 a PM 2,5. Prachový aerosol vydrží v ovzduší týdny, roznáší se na velké

vzdálenosti a dle nejnovějších poznatků je 4x škodlivější než kouření.

Toto Fórum odmítá variantu vedení dopravní tepny tunelem v Pastýřské

stěně; tato varianta nepochopitelně svádí dopravu na labské nábřeží,

narušuje relaxační a odpočinkovou zónu města Děčín, hyzdí scenérii

Pastýřské stěny a zámku a boří jedinečný ráz centra Děčína. Nechceme

dopustit, aby se obyvatelé města měsíce a měsíce dusili v kolonách

stojících nebo popojíždějících aut, jednak při budování tunelu a posléze i při

mísení tranzitní a vnitroměstské dopravy. Nechceme přihlížet tomu, jak se

neuváženým zásahem ještě více naruší pískovcové skalní stěny, které už

nyní vyžadují nákladné sanace.

Toto Fórum odmítá variantu, která je jako průtah vedena obytnou

zástavbou a údolím Chrochvického potoka. Tato varianta byla v roce 2008

Ministerstvem životního prostředí ČR vyhodnocena jako nepřijatelná.

Současné trasování bezprostředně zasahuje do životních podmínek

velkého počtu obyvatel Želenic, Chrochvic, Popovic, Václavova, Krásného

Studence, Horního Oldřichova, Modré i Jílového.

Úvodní řešení. Co nejrychleji vybudovat tzv. Vilsnickou spojku vedoucí

z mostu Budovatelů ulicí Práce směrem na Ústí nad Labem. Tato silnice je

vyprojektovaná, schválená a několik let připravená k realizaci.

Ústecké varianty, která se stavebně rovná nulové variantě, je však

doplněna organizačními opatřeními. Vede trasu I/13 po silnici I/62 do Ústí

nad Labem a dále pak po silnici II/613 na dálnici D8. Pomocí legislativních

a technických opatření vyloučí těžkou nákladní dopravu ze současné silnice

I/13 v úseku Děčín – Jílové – dálnice D8. Tato úprava současného stavu

pak při minimální investici vyvede dopravu mimo centrum Podmokel i

Jílového a na své trase bezprostředně nezasahuje do hustě obydlených

oblastí ani do CHKO. Navíc v tomto trasování došlo v posledních letech

k mnoha technickým investicím a vylepšením. Také je zde příležitost využít

uvolněnou kapacitu čtyřproudé silnice II/613 (ul. Žižkova, ÚL – pod Větruší),

u níž se v souvislosti s dostavbou D8 počítá s poklesem dopravy.

Zelené varianty, jejíž studie byla v minulosti odborně zpracována

ministerstvem životního prostředí. Začíná na silnici I/62 jižně od Vilsnice, je

vedena estakádou přes trať železničního koridoru a areálu firem Četrans a

Bohemia Cargo a následně v délce 500 m využívá stopu silnice III/25381.

Od ní se pak odklání a vstupuje do tunelu délky 2,3 km. Díky částečnému

tunelovému vedení trasy nedojde k zásahu do zvláště chráněných oblastí

CHKO. Západní portál tunelu ústí u zemědělského areálu v Horním

Jílovém. Takové řešení má oproti těm současně projednávaným o něco

větší negativní vliv na přírodu, ale podstatně menší na obyvatelstvo.

Prodloužení tunelu je kompenzováno menším rozsahem opěrných a

zárubních zdí, navíc varianta zachovává trasu I/13 jako spojení města

Děčína a Jílového a využívá Jílovské údolí pouze v jeho nestísněné části.

Tato varianta může být doplněna o nové přemostění Labe a je s to tak

vytvořit ucelený obchvat města Děčín, trasovaný v dostatečné vzdálenosti

od centra města.

Varianty C, nejméně vhodné, avšak z hlediska obyvatel ještě

akceptovatelné, jež byla projektována ateliérem Ing. Jiřího Kalčíka. Ta se

v oblasti Chrochvic odklání od silnice I/62 a vstupuje do raženého tunelu

délky 2,75 km, jenž pak ústí na západním úbočí Popovického vrchu. Dále

trasa klesá po severním svahu vrchu Klobouk a za železniční stanicí Jílové

pokračuje v souběhu se železniční tratí.

Všichni účastníci Fóra shodně prohlašují, že v souladu s dopravní

politikou ČR chtějí přivaděč, jenž má charakter obchvatu. Nechceme

dopustit, aby došlo ke zlepšení situace v jedné části města na úkor

zásadního zásahu do jiných obytných částí. Za tímto účelem jsme spojili

síly v shromažďování informací o cca dvaceti variantách, jež byly

v minulosti různými subjekty odborně zpracovány, a to s úmyslem vybrat

z nich variantu z hlediska občanů akceptovatelnou. Shraňujeme poznatky

znalců z oblasti hygieny, urbanistiky, životního prostředí i dopravy a

budeme zjišťovat shodu záměru s programem rozvoje Ústeckého kraje,

územními plány a zákony. Budeme dbát na transparentnost a relevantnost

řízení včetně zahrnutí posledních poznatků vědy a techniky. Chceme

spolupracovat se všemi zúčastněnými – aktivními občany, sdruženími,

představiteli veřejné správy a samosprávy. Chceme být přítomni při jednání

se zadavateli a realizátory stavby nebo s kýmkoli, kdo má zájem na hledání

akceptovatelného konsenzu. Fórum občanských sdružení a petic bude

koordinovat aktivity občanů a zveřejňovat informace na webových

stránkách i prostřednictvím médií.