Projekty k hlasování Děčín 2019

Děčín se i v roce 2019 zapojil do tzv. Participačního rozpočtu. Občané tak mohli  sami navrhnout konkrétní vylepšení města. V červnu dojde k hlasování (lze udělit kladné i záporné hlasy) a nejúspěšnější návrhy pak spolu s navrhovatelem realizuje samotné město. Každý z návrhů tak může obdržet až 500 tis. Kč, kdy na celý projekt je vyčleněna částka 5 mil. Kč.

 Všechny projekty:    zde

 

Děčínské fórum pak tento rok podalo návrh Děčínského koláče – více o něm se dozvíte v reportáži Českého rozhlasu (po kliknutí na fotku)

Zastupitelé Brčák a Zdobinský „se už zaplatili“

 

Zastupitel Brčák a Zdobinský při důsledné kontrole prací /foto Piráti DC/

 

I ten kdo se podrobně zajímá o politiku, asi nedovede přesně vyjmenovat všechny ministry. S jistou však lze říci, že nevyjmenuje městské radní, či dokonce zastupitele. Někteří politici nejsou vidět, nemají žádné nosné téma.

Tomu tak není u děčínských zastupitelů pana ing. Tomáše Brčáka (ODS) a pana Bc. Petra Zdobinského (Piráti), neboť tito dva zastupitelé svoji urputností a stálou dokumentací špatně prováděných prací dokázali zde v Děčíně změnit zažité poměry. Dokázali zvrátit postoj vedení města a to do takové míry, že z obhajoby prováděných prací bylo nyní na zhotovitele obnovy Podmokel podáno trestní oznámení a město napříč politickými stranami vytvořilo pracovní skupinu, která se bude zabývat touto stavbou i novým nastavením kontrolních mechanizmů města.

Lze tak konstatovat, že práce pana Brčáka  a pana Zdobinského při kontrole veřejných zakázek je nepřehlédnutelná, velmi prospěšná.

Úklid břehů řeky Labe VI. – s minikoníkem

V sobotu 06.dubna 2019 proběhne v Děčíně již VI. ročník úklidů břehů řeky Labe, tento rok s minikoníkem. Sraz je v 09.00 hod na parkovišti  u restaurace Kocanda, ulice Polabí, Děčín. Půjdeme uklízet pravou stranu až pod zámek.
fcb událost zde  nebo na webu Uklidme česko zde

videopozvánka na YouTube:  

Můžete se přidat i ke kolegům z organizace „Společně“. Ti budou ve stejný den uklízet levou stranu břehu. Sraz v 09.00 hodin na Předmostí.

Tento rok nám bude pomáhat minikoník, vlatně miniklisnička Amber. Závěrem na každého čekají symbolické medaile a drobné občerstvení v restauraci Kocanda.

Mapa úklidu

Amber

Akci pořádá Děčínské fórum spolu se ZŠ Březová

za podpory Dr. Sofie Wernerové, Střediska městských služeb Děčín a Hotelu a restaurace Kocanda

Těšíme se na setkání !