Děčín stvrdil zamítnutí varianty přivaděče Pastýřská

V lednu 2019 bylo napříč všemi stranami schváleno toto Usnesení zastupitelstva města Děčín

O události referovala místní televize: zde