Březnové zastupitelstvo 2014:

08:40 – zahájení
15:30 – roční monitorovací zpráva IPRM
16:30 – změna rozpočtu města na 2014 /+ 107 ušetřených milionů/
18:20 – volba přísedících u OS
26:40 – změna zřizovacích listin dobrovolní hasiči
27:10 – 408 tisíc na Přístaviště Smetanovo nábřeží
27:48 – 250 tis. spolufinancování opravy památníku 1.světové války
29:40 – 15 tis. dotace Diakonie ČCE
31:15 – 200 tis. dotace Mistrovství floristů ČR
35:30 – 220 tis. na zpracování strategie se sousedními městy (nebylo ve zveřejněných materiálech)
40:37 – pozemky, prodej, pronájem
52:54 – Vilsnická spojka (nebylo ve zveřejněných materiálech)
58:30 – zpráva o činnosti politiků, pan Pelant
1:05:15 – zpráva o činnosti samosprávy, pan Zajíček
diskuze
1:17:05 – představení spolku Aquarius – Vodnář, pan Vít
1:23:50 – zdražení důchodcovského jízdného, paní Pošmurová
1:31:40 – různé, paní Vacková
1:58:10 – rozsah zveřejňování materiálů k jednání zastupitelstva, pan Schwarzbach
2:13:15 – dálniční přivaděč, pan Raška
Video:  Březnové zastupitelstvo
[spider_facebook id=“1″]